Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ôn tập theo các dạng bài Toán lớp 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Thị Lan Anh
Ngày gửi: 11h:23' 11-07-2018
Dung lượng: 171.3 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập:Hàng và lớp
Bài 1: Nêu các hàng thuộc lớp đơn vị :
………………………………………………………………………………………
Nêu các hàng thuộc lớp nghìn ……………………………………………………………………………………..
Nêu các hàng thuộc lớp triệu : ………………………………………………………………………………………
Bài 2: Viết các số sau :
Năm trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm linh tám :……………………
Một triệu hai trăm mười bảy nghìn sáu trăm tám mươi năm:……………
Chín trăm linh ba nghìn sau trăm bốn mươi hai : ……………….
Bảy trăm mười chín triệu bốn mươI tám nghìn năm trăm chín mươi hai:……
Bài 3: Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sau :
Số
38753
67021
79 518
302 671
715 519

Giá trị của chữ số 7


Bài 4 : a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
15 728 ; 18 642 ; 16 107 ; 17 501 ; 15 912 ; 18 050
………………………………………………………………………………………
b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé :
21 912 ; 25 017 ; 22 445; 25 119 ; 24 051; 23 546
……………………………………………………………………………………
Bài 5 : đặt tính rồi tính :
a) 6783 + 3456 b) 25 679 – 12984 c) 3498 x 7 d) 65040 : 5


Bài 6 : Tính giá trị biểu thức :
a) 3 x 15 + 18 : 6 + 3 b) 3 x 15 + 18 : ( 6 + 3)=…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
c) (3 x 15 + 18 ) : ( 6 + 3) d) 3x ( 15 + 18 : 6 + 3) =…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
Bài 7 : Một hình chữ nhật có chu vi là 100 m
Tính chu vi của hình đó .
Tính chiều dài của hình đó , biết chiều rộng là 23 m
Tính chiều rộng của hình đó , biết chiều dài là 30 m .
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Ôn tập: Biểu thức có chứ 1 – 2chữ
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :
b + 24605 với b = 17 229
………………………………………………………………………………………
12 002 – a với a= 5005
………………………………………………………………………………………
c) 1627 x m với m = 3
………………………………………………………………………………………
d) 62415 : n với n = 3
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :
125 xb – 25 x b với b = 6
………………………………………………………………………………………
a+ b x 5 với a= 145 và b = 234
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Giá trị của biểu thức 50 + 50 : x + 100 với x = 5 là
A. 50 B 100 C. 120 D. 160
Bài 4: Cho hình vuông có độ dài cạnh là a
Hãy viết biểu thức tính chu vi P của hình vuông theo a và tính diện tích S của hình vuông theo a
áp dụng tính : Tính giá trị của biểu thức P và S với a = 7 cm
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


Bài 5: Viết giá trị biểu thức vào ô trống :
a)
a
48
395
4263

b
4
5
3

a x b
a: b
b)
a
4789
57821
505 050

b
695
26 319
90 909

a+b
a-b
Bài 6: Tính giá trị biểu thức A và B rồi so sánh :
A= m x2 + n x2 + p x 2 và B = ( m+ n + p ) x 2 với m = 50 ; n = 30; p = 20
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ôn tập: Tính nhanh
Bài 1: Tính nhanh
a) 444 x 3 + 444 x 7 b)724 x 6 + 742 x4

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) 999 x 70 + 999 x 30 d ) 805 x20 + 805 x 80
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính thận tiện:
a) 36 x 372 + 63 x 372 + 372 b) 377 x 184 – 377 x2 + 377 x 18
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c) 568 + 568 x 135 – 568 x 36 d) 265 x 236 + 265 x 265 – 265
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3 : Tính giá trị biểu thức :
A= ( 1125 + 75 ) x ( 1121 – 1120 ) + ( 275 – 75 ) x ( 150 x3 – 450)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

B= ( 500 – 1250 x 4 ) x ( 1752 – 752 ) + ( 800 – 529) x ( 1126 -1125)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4 : Tính nhanh
25 x 4 x48 =
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) 125 x 57 x 8
 
Gửi ý kiến