Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ÔN TẬP TIẾNG ANH 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hoc
Ngày gửi: 15h:07' 11-06-2021
Dung lượng: 25.2 KB
Số lượt tải: 885
Số lượt thích: 0 người

unit 15 tiếng anh 3
15 Questions
NAME :
CLASS :
DATE :
1.
Odd one out:

a)yo-yo
b)plane
c)computer room
2.
ODD ONE OUT

a)ship
b)fence
c)plane
3.
ODD ONE OUT

a)ruler
b)behind
c)in front of
4.
ODD ONE OUT

a)doll
b)school
c)ball
5.
1. There .............................. a poster on the wall.

a)is
b)are
c)has
6.
.............................. they your friends?

a)is
b)are
c)has
d)have
7.
She .............................. many pretty dolls.

a)is
b)are
c)has
d)have
8.
Does she .............................. any toys?
 – No, she doesn’t.

a)is
b)are
c)has
d)have
9.
Do you have any cups? – I ........six cups.

a)is
b)are
c)has
d)have
10.
ball/ the/ is/ The/ bed . / on

11.
..................................... you like English? – Yes, I do.

12.
..................................... Lan play football? – No, she does not.

a)Do
b)Does
c)Have
d)Has
13.
I .............................. an eraser and five pencils.

a)is
b)am
c)do
d)have
14.
Do you have any parrots?

a)Yes, I does.
b)Yes, I do.
c)No, I do.
d)No, I does.
15./
How many dogs do you have?

a)I has one.
b)I have one.
Answer Key
1.c
2.b
3.a
4.b
5.a
6.b
7.c
8.d
9.d
10.The ball is on the bed.
11.DO
12.b
13.d
14.b
15.b

 
Gửi ý kiến