Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ON TAP TNQG TUAN 01

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: huỳnh văn thới
Ngày gửi: 23h:34' 13-04-2016
Dung lượng: 453.5 KB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 2 người (Trần Kim Ánh, Trần Thanh Hiệp)
Tuần : 01
Tiết: 1,2,3,4
Ngày soạn : 2/4/2016
CHUYÊN ĐỀ :
MỘT SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HÓA HỮU CƠ 11
“ Đại cương hóa hữu cơ; hidrocacbon; ancol; andehit; Axit cacboxylic ”


ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ :
1. Kiến thức:
Học sinh biết: Các loại công thức của hợp chất hữu cơ: Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.
2. kĩ năng:
- Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi
- Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.
3. Trọng tâm:
- Cách thiết lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tư
DẠNG 1 :
XÁC ĐỊNH CÔNG THƯC ĐƠN GIẢN NHẤT ( CTĐGN ) , CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM ( CTTN ) , CÔNG THỨC PHÂN TỬ ( CTPT ) CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ .
A - Một số lưu ý khi giải toán :
Đốt cháy m A gam hợp chất hữu cơ A có CTPT là CxHyOzNt , thu được CO2, H2O, N2 .
Từ các dữ kiện của đề bài ta áp dụng công thức sau để tính :
a- công thức tính khối lượng các nguyên tố :
= = = 
= = a (g) – ( mc + mH + mN)
Nếu : mO=0 Hợp chất không có chứa Oxi
mO>0 Hợp chất có chứa Oxi .
b- Công thức tính thành phần trăm các nguyên tố :
%C=  Ta thay mc ở công thức trên vào ta sẽ được công thức mới .
% H =  tương tự như trên
% N=  tương tự như trên
% O = 100 - ( %C + %H +%N )
Nếu đề bài cho biết MA ( Trực tiếp hoặc gián tiếp ) thì ta lập tỉ lệ thức như sau :
 = = = = Hoặc = = = = 
Nếu đề bài không cho biết MA thì ta lập tỉ lệ :
X: Y: Z:T = nC : nH : nO : nN = : : : hoặc = : : : = p :q : r: s
Suy ra CTĐGN của A có dạng : CpHqOrNs , CTTN của A có dạng ( CpHqOrNs)n .
Tiếp tục ta tiến hành biện luận để tìm công thức phân tử của A .
B- BÀI TẬP ÁP DỤNG :
Câu 1 :
Phân tích 1,44 gam chất A , thu được 0,53 gam Na2CO3 , 1,456 lít CO2 ( đktc ) và 0,45 gam H2O . CTĐGN của A là :
A, C7H5ONa B, C6H13ONa C, C6H12O2Na2 D, C7H5O2Na
Hướng dẫn .
mNa = = 0,23 (g) mC = + . 12 = 0,84 (g)
m H = = 0,05 (g) ( mO = 1,44 – ( 0,23 + 0,84 + 0,05 ) 0,32 (g)
đặt công thức tổng quát của A là CxHyOzNav ta có :
x: y : z : v = ................... ( HS tự làm )
vậy CTĐGN của A là : C7H5O2Na .
Câu 2 :
Oxi hóa hoàn toàn 1, 875 gam chất B thu được 2,2 gam CO2 , 1,125 gam H2O và 0,28 lít nito . Biết rằng 0,375 gam hơi chất B chiếm thể tích là 112 ml , các thể tích khí được đo ở đktc . công thức phân tử của B là :
A, C3H4ON B, C2H5O2N C, C6H8O2N2 D, C4H10O4N2
Hướng dẫn .
Trong 1,875 gam chất B có chứa 0,6 gam C , 0,125 gam H , 0,35 gam N
( mO = 1,875 - ( 0,6 + 0,125 + 0,35 ) = 0,8 g
Đặt CTTQ của B là CxHyOzNt ta có :
x : y :z : t = : :: = 0,05 : 0,125 : 0,05 : 0,025 = 2:5:2:1
( CTĐGN của B là : C2H5O2N CTTN của B là (C2H5O2N)n
Ta có : MB = 75n = . 22,4 = 75 n= 1
Vậy CTPT của B là : C2H5O2N
Câu 3 :
Tìm CTPT của chất hữu cơ trong các trường hợp sau :
a, Đốt cháy hoàn toàn 10 g hợp chát sinh ra 33,85 g CO2 và 6,94 g H2O . Tỉ khối hơi đối với không khí là 2,69 .
b, đốt cháy 0,282 g hợp chất và cho các sản phẩm sinh ra đi qua các bình đựng CaCl2 và KOH thấy bình CaCl2 tăng thêm
 
Gửi ý kiến