Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ôn tập toán thi học kì 1 lớp 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Anh
Ngày gửi: 21h:21' 16-03-2019
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :
Lớp 4E
Phiếu ôn tập học kì I
Môn : Toán


I. Khoanh vào chữ cái trước câu hỏi đúng :
1.Số chia hết cho 2, 5 và 9 là :
A. 5782 B. 5780 C. 7785 D. 5760
2.Số bé nhất trong các số sau : 32456; 23456; 32546; 23645 là:
A. 32456 B. 23456 C. 32546 D. 23645

3. 15m2 40cm2 = ……………… cm2
A. 1540 B. 15040 C. 150040 D. 154000

4 . 8 tạ 6 kg = ........ kg
A. 86 kg B. 806 kg C. 860 kg D. 806
5. 830 X 108 = ?
A. 89640 B 86940 C. 98640 D. 88640
6. 930100 : 3100 = ?
A. 300 dư 1 B. 300 dư 100 C. 30 dư 100 D. 300 dư 10
7. 189 giây = ?
A. 2 phút 69 giây B. 3 phút 9 giây C. 3 phút 8 giây D. 3 phút 3 giây
8. Hình bên có mấy cặp cạnh vuông góc :
A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

II Phần tự luận :
1. Đặt tính rồi tính :
389 x 4732 209 x 3080 912571 : 254 298000 : 34500

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tìm y :
a. ( y + 3 ) x 247 = 40755 b. 57316 : ( y – 8 ) = 623
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Một vận động viên chạy hết đường dài trong 5 phút đầu, mỗi phút chạy được 350 m, trong 2 phút sau, mỗi phút chạy được 315m. Hỏi trung bình mỗi phút vận động viên đó đã chạy được bao nhiêu mét ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Tính nhanh :
a. 68 x 25 + 68 x 75 – 800 b. 245 x 327 – 245 x 18 – 9 x 245
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Với bốn chữ số 0 , 3 , 5 , 7 hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau và :
a. Mỗi số đều chia hết cho 5 :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Mỗi số đều chia hết cho 2 và 5 :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Cho số có 5 chữ số a761b. Tìm chữ số thay vào a và b sao cho số đó chia hết cho 2, 5 và 9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Họ và tên :
Lớp 4E
Phiếu ôn tập học kì I
Môn : Toán


BÀI 1 : Đặt tính rồi tính :
a) 467 x 304 b) 8792 : 28 c) 70200 : 156 d) 460 x 3857

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

BÀI 2 Tìm x:
a) 285 x + 115 × x = 400 b) 25 × x – x = 14040 : 45
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

c) x + 273 + 327 = 1000 d) x – 642 – 358 = 2000

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
BÀI 3 :
Người ta dùng gạch men hình vuông cạnh 3 dm để lát kín nền một căn phòng hình chữ nhật có chu vi là 42 m và chiều rộng là 9 m. Tính số gạch men cần dùng ?
Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 4 :
Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 21 lít , còn vòi thứ hai mỗi phút chỉ chảy được 19 lít nước. Hỏi sau 1 giờ rưỡi, cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Bài 5
Trường A xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi trường B có 24 phòng học như vậy thì phải đóng bao nhiêu bộ bàn ghế mới đủ ?
Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BÀI 6
Không tính kết quả của phép nhân, hãy so sánh : A và B biết A = 12 x 12 và B = 11 x 13.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến