Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG LỚP 2 RẤT HAY

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Ngày gửi: 06h:33' 12-07-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ ĐẠI LƯỢNG TOÁN LỚP 2
Bài 1: Số?
a.20 cm = ......dm b. 500 cm = .......m
c. 62 cm = ....dm .....cm d. 12 m = .......cm
e. 2m 15 cm =...... cm f. 2cm 5 mm = .......mm

Bài 2: Viết số hoặc tên đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
Con lợn nặng khoảng 90 ......
Con gà nặng khoảng .......kg
Con chó nặng khoảng 35 .....
Buổi tối em thường đi ngủ lúc ...... giờ.
Mỗi tháng gia đình em dùng hết khoảng 2 .... nước mắm.
Bài 3: Tính (theo mẫu)
Mẫu: 12g + 34g – 20g = 26g
a. 63 cm – 40cm – 12 cm = ..................... b. 2m - 12cm + 5cm = .........
c. 1dm + 23 cm = ................................... d. 50l + 30l – 22l = ...............
Bài 4: Nối phép tính ở cột A với kết quả ở cột B.
A B
34 kg + 53kg

67cm

99kg – 42kg

57kg

45cm + 42cm

78l

82cm - 15cm

87cm

30l + 48l

87kg

Bài 5: Điền dấu >;=;<
a.25m : 5 ........ 32dm b.5cm x 6 .......2dm x 2
c.40mm : 8 .......2cm : 5 d.4dm x 2 ...... 8cm x 8
Bài 6: Điền số đo thích hợp vào ô trống:


Bài 7: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Câu 8. Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp:

Câu 9: Khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
 Ngày 14 tháng 4 là thứ tư. Hỏi ngày 22 tháng 4 của cùng năm đó là thứ mấy?
A.Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm
Câu 10: Mẹ Lan đem 90 nghìn đồng đi chợ, mẹ Lan mua thịt hết 32 nghìn đồng, mua cá hết 14 nghìn đồng, mua rau hết 2 nghìn đồng. Hỏi mẹ Lan còn lại bao nhiêu tiền?
Bài giải

Bài 11: Mẹ đi công tác xa trong hai tuần. Mẹ đi hôm thứ hai ngày mùng 3. Hỏi đến ngày mấy của tháng đó mẹ sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?
Bài giải


Bài 12:
Can bé đựng được 10 lít nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5lít nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm ?
Bài giải

Bài 13:
Viết mm, cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp:
a) Chiếc bút bi dài khoảng 15…
b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15…
c) Bề dày hộp bút khoảng 15…
d) Một gang tay dài khoảng 2…
Bài 14: Thứ hai tuần này là ngày 8 tháng 4. Hỏi thứ ba tuần sau là ngày nào?
Bài giải

Bài 15: Hùng có một tờ giấy bạc loại 100 đồng, một tờ giấy bạc loại 200 đồng, một tờ giấy bạc loại 500 đồng. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu đồng?
Bài giải

Bài 16: Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong ?
Bài giải


Bài 17: Minh cân nặng 31kg. Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà nặng bao nhiêu ki-lo-gam?
Bài giải

Bài 18: Tính theo mẫu
M: 2 giờ + 3 giờ = 5 giờ 2 giờ × 3 = 6 giờ
a) 15 phút + 3 phút = ..................... b) 35 giờ : 5 = ....................
c) 4 giờ × 5 = ...................... d) 16 phút : 4 = .......................
Bài 19: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 5m 2cm = …………cm b) 200cm = ………….m c) 50dm + 5m =…………. m d) 2dm + 5mm = …………mm
Bài 20
Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn biển bao nhiêu ki-lô-mét?
 Bài giảiĐÁP ÁN
Bài 1: Số?
a.2 b. 5 c. 6dm 2cm d. 12 00 cm e. 215 f. 25
Bài 2: Viết số hoặc tên đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
a.90kg b.2kg c.
 
Gửi ý kiến