Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần duy hưng
Ngày gửi: 21h:34' 22-11-2020
Dung lượng: 987.1 KB
Số lượt tải: 419
Số lượt thích: 0 người

/
①. Dạng 1:Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
(Phương pháp: y = ax + b (a ≠ 0)
a>0: Hàm số đồng biến trên R
a<0: Hàm số nghịch biến trên R


(. Bài tập minh họa:
Khẳng định nào về hàm số 𝑦=3𝑥+5 là sai?
{.Hàm số đồng biến trên ℝ. |.Đồ thị hàm số cắt
5
3;0.
}.Đồ thị hàm số cắt 𝑂𝑦 tại
0;5. ~.Hàm số nghịch biến trên ℝ.
Lời giải
Hàm số 𝑦=3𝑥+5 có hệ số góc 𝑎=3>0 nên đồng biến trên ℝ, suy ra đáp án D sai.
Cho hàm số 𝑦=𝑎𝑥+𝑏(𝑎≠0Mệnh đề nào sau đây là đúng?
{.Hàm số đồng biến khi 𝑎>0. |.Hàm số đồng biến khi 𝑎<0.
}.Hàm số đồng biến khi 𝑥
𝑏
𝑎. ~.Hàm số đồng biến khi 𝑥
𝑏
𝑎.
Lời giải
Hàm số bậc nhất 𝑦=𝑎𝑥+𝑏(𝑎≠0) đồng biến khi 𝑎>0.
Với giá trị nào của m thì hàm số 𝑦
𝑚−2
𝑥+5𝑚 đồng biến trên R:
{.𝑚<2. |.𝑚>2. }.𝑚≠2. ~.𝑚=2
Lời giải
Hàm số đồng biến khi 𝑚>2
②. Dạng 2:Xác định hàm số
(Phương pháp:
Thay tạo độ các điểm mà đồ thị đi qua để giải hệ phương trình hai ẩn số tìm a,b


/
(. Bài tập minh họa:
Câu 1: Với giá trị nào của m thì hàm số 𝑦
2−𝑚
𝑥+5𝑚 là hàm số bậc nhất
{.𝑚<2. |.𝑚>2. }.𝑚≠2. ~.𝑚=2
Lời giải

Điều kiện hàm số bậc nhất là 2−𝑚≠0⇔𝑚≠2
Câu 2. Xác định hàm số bậc nhất 𝑦=𝑓(𝑥) thoả mãn 𝑓(−1)=2 và 𝑓(2)=−3.
{.𝑦−5𝑥+1
3. |.𝑦−𝑥+5
3. }.𝑦=−3𝑥–1. ~.𝑦=2𝑥+4.
Lời giải
Câu 3. Cho hàm số 𝑦=𝑎𝑥+𝑏 có đồ thị đi qua hai điểm 𝐴
1;1, 𝐵−2;−5. Tìm 𝑎,𝑏.
{.𝑎=−2;𝑏=1 |.𝑎=1,𝑏=−2 }.𝑎=2,𝑏=−1 ~.𝑎=−1,𝑏=2
Lời giải

𝑑:𝑦=𝑎𝑥+𝑏

𝐴
1;1∈𝑑
𝐵−2;−5∈𝑑
𝑎+𝑏=1−2𝑎+𝑏=−5
𝑎=2
𝑏=−1 .

Câu 4. Với giá trị nào của 𝑎 và 𝑏 thì đồ thị hàm số 𝑦=𝑎𝑥+qua các điểm 𝐴−2;1;𝐵
1;−2?
{.𝒂=𝑏=1. |.𝒂=−𝟏 và 𝑏=−1.
}.𝒂=−𝟐 và 𝑏=−1. ~.𝒂=𝑏=1.
Lời giải

Thay tọa độ các điểm 𝐴,𝐵 vào hàm số ta được hệ: −2𝑎+𝑏=1
𝑎+𝑏=−2
𝑎=−1
𝑏=−1.
③. Dạng 3:Nhận dạng đồ thị
(Phương pháp:
Thay tạo độ điểm mà đồ thị đi qua để xử lý tiếp bài toán


(. Bài tập minh họa:
Câu 1: Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số 𝑦=3𝑥+1?
{.𝑴
𝟐;𝟔. |.𝑵
𝟏;𝟒. }.𝑷
𝟎;𝟏. ~.𝑸−𝟏;−𝟐.
Lời giải
Ta có 3.2+1=7≠6, do đó 𝑀
2;6 không thuộc đồ thị hàm số 𝑦=3𝑥+1.
Câu 2: Biết đồ thị hàm số 𝑦=𝑎𝑥+𝑏 đi qua điểm 𝑀
1;4 và có hệ số góc bằng −3. Tích 𝑃=𝑎𝑏?
{.𝑃=13. |.𝑃=21. }.𝑃=4. ~.𝑃=−21.
Lời giải

Vì 𝑦=𝑎𝑥+𝑏 có hệ số góc bằng −3 nên 𝑎=−3.
Mà 𝑦=𝑎𝑥+𝑏 đi qua 𝑀
1;4
nên 𝑦=−3𝑥+𝑏⇔4=−3.1+𝑏⇔𝑏
 
Gửi ý kiến