Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ON THI HK I TOAN 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Giang
Ngày gửi: 01h:10' 03-12-2016
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1258
Số lượt thích: 4 người (Phạm Văn Dũng, Vũ Trí Hào, Phạm Thị Mai Sơn, ...)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN, KHỐI 10. Năm học: 2016 – 2017CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
NHẬN BIẾT, THÔNG HIỂU
Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A. Mặt trời luôn mọc ở hướng Tây. B. Trời lạnh quá!
C. Pari là thủ đô nước Pháp. D. Mọi người trên Trái đất đều là nữ.
Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A. Mặt trời luôn mọc ở hướng Đông. B. 3 là số lẻ.
C. Pari là thủ đô nước Ý. D. Mấy giờ rồi?
Câu nào sau đây là mệnh đề?
A. 2 là số lẻ. B. Đau bụng quá!
C. Mưa to quá! D. Mấy giờ rồi?
Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề này là:
A. B. 
C. D.
Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề này là:
A. B. 
C. D.
Cho tập hợp . Tập A được viết dưới dạng liệt kê là:
A. B. C. D. 
Cho tập hợp . Tập A được viết dưới dạng liệt kê là:
A. B. C. D. 
Cho tập hợp . Tập A được viết dưới dạng liệt kê là:
A. B. C. D.
Cho tập hợp . Tập A được viết dưới dạng liệt kê là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Cho tập hợp . Số tập con gồm hai phần tử của A là:
A. 8 B. 5 C. 6 D.4
Cho tập hợp . Số tập con gồm ba phần tử của A là:
A. 8 B. 5 C. 6 D.4
Cho tập hợp lớp 10A4 . Số phần tử của 10A4 là:
A. 8 B. 5 C. 6 D.7
Cho tập và . Khi đó, tập là:
A. B. C. D.
Cho tập và . Khi đó, tập là:
A. B. C. D.
Cho tập và . Khi đó, tập là
A. B. C. D.
Cho tập và . Khi đó, tập là
A. B. C. D.
HD: 
Cho tập hợp A gồm những số tự nhiên lẻ không lớn hơn 8 và tập hợp . Khi đó, tập là
A. B. C. D.
HD: 
Cho tập và Khi đó, tập là
A. B. C. D. 
HD: 
Cho tập hợp . Khi đó, tập là
A. B. C. D. 
HD: 
Cho tập hợp . Khi đó, tập là:
A. B. C. D. 
HD: 
Cho tập hợp . Khi đó, tập là
A. B. C. D. 
HD: 
Cho tập hợp . Khi đó, tập là
A. B. C. D.
HD: 
Cho tập hợp . Khi đó, tập là
A. B. C. D.
Cho tập hợp . Khi đó, tập là
A. B. C. D. 
HD: 
Kết quả làm tròn của số đến hàng phần nghìn là
A. 3.142 B. 3.150 C. 3.141 D. 3.140
HD: Bấm MTBT và nhận kết quả. 3.141592654

VẬN DỤNG THẤP
Cho các mệnh đề
 
 
Mệnh đề đúng là:
A. Y, Q B. P,
 
Gửi ý kiến