Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ÔN THI HOÁ 10HKIITRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN VÀ OXI LƯU HUỲNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: chia sẻ
Người gửi: Hoàng Văn Đoàn
Ngày gửi: 09h:35' 15-04-2017
Dung lượng: 289.0 KB
Số lượt tải: 1198
Số lượt thích: 1 người (Ben Mặik)
Chuyên dề. NHÓM HALOGEN
Câu 1. Để loại bỏ hơi nước có lẫn trong khí Cl2, có thể dẫn hỗn hợp khí qua
A. dung dịch NaCl đặc B. dung dịch NaOH
C. CaO rắn khan D. H2SO4 đậm đặc
Câu 2. Cho phản ứng hóa học Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O. Phản ứng này thuộc loại phản ứng
A. oxi hóa – khử B. trao đổi C. trung hòa D. hóa hợp
Câu 3. Ứng dụng không phải của Clo là
A. sản xuất chất tẩy trắng, sát trùng và hóa chất vô cơ
B. diệt trùng và tẩy trắng
C. sản xuất các hóa chất hữu cơ
D. sản xuất nhựa Teflon làm nhựa chống dính
Câu 4. Hãy chỉ ra mệnh đề không đúng.
A. Trong tất cả các hợp chất, F chỉ có số oxi hóa là –1
B. Trong các hợp chất hiđro và kim loại, các halogen luôn có số oxi hóa –1.
C. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hóa –1
D. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần từ F đến I.
Câu 5. Để điều chế F2 ta có thể sử dụng phương pháp nào trong các phương pháp sau
A. Dùng chất khử mạnh khử muối florua
B. Cho HF tác dụng với chất oxi hóa mạnh như H2SO4 đặc, KMnO4, O3.
C. Dùng dòng điện oxi hóa muối florua
D. Nhiệt phân muối florua
Câu 6. Nguồn chủ yếu dùng để điều chế iot trong công nghiệp là
A. nước biển B. muối mỏ C. rong biển D. dầu mỏ
Câu 7. Trong tự nhiên, Clo tồn tại chủ yếu dưới dạng
A. NaCl trong nước biển và muối mỏ. B. khoáng vật sinvinit (KCl.NaCl)
C. đơn chất Cl2 có trong khí thiên nhiên. D. khoáng vật cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O)
Câu 8. Cho sơ đồ X → Y → nước Gia–ven. Thứ tự X, Y không thể là
A. NaCl và Cl2. B. MnO2 và Cl2. C. Na và NaOH. D. Cl2 và CaOCl2.
Câu 9. Để loại bỏ khí HCl có lẫn trong khí Cl2, dẫn hỗn hợp khí qua
A. dung dịch NaOH B. nước
C. dung dịch NaCl đặc D. H2SO4 đậm đặc
Câu 10. Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong chất khí nào sau đây?
A. Khí amoniac. B. Khí cacbonic. C. Khí nitơ. D. Khí clo.
Câu 11. Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để thu được NaCl tinh khiết, có thể
A. sục từ từ khí Cl2 cho đến dư vào dung dịch
B. cho dung dịch tác dụng với dung dịch HCl
C. cho dung dịch tác dụng với dung dịch Br2 dư
D. cho hỗn hợp tác dụng với AgNO3 sau đó nhiệt phân kết tủa
Câu 12. Trong các chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Fe, CuO và Cu(OH)2. B. Fe2O3, KMnO4 và Cu.
C. AgNO3, NaHCO3 và BaSO4. D. CaCO3, H2SO4 và Mg(OH)2.
Câu 13. Muối NaClO có tên là
A. natri hipoclorơ B. natri hipoclorit C. natri peclorat D. natri hipoclorat
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng.
A. Axit HI là một axit mạnh nhất trong dãy HX.
B. Các axit trong dãy HF, HCl, HBr, HI có tính axit giảm dần.
C. Tất cả các muối bạc halogenua đều không tan
D. Trong tự nhiên, clo tồn tại cả ở dạng đơn chất và hợp chất
Câu 15. Khi cho Fe3O4 tác dụng với HI dư tạo ra
A. FeI2. B. FeI3. C. FeI2 và FeI3. D. Fe3I8.
Câu 16. Cho dãy các chất: MnO2, PbO2, SiO2, NH3, KMnO4, K2Cr2O7. Số chất trong dãy tác dụng được với HCl tạo ra Cl2 là
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6
Câu 17. Nước Gia–ven dùng để tẩy trắng vải, sợi vì có
A. tính khử mạnh B. tính hấp thụ màu mạnh
C. tính axit mạnh D. tính oxi hóa mạnh
No_avatar

thank youMỉm cười

No_avatar

Thầy có để thi HSG tỉnh Nam Định không thì chia sẻ với em với ạ: Email của em là pvsinh.c3cl@gmail.com

 
Gửi ý kiến