Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ôn thi học kỳ 2 tiếng anh 3 - Kim Lai

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Trần Thạnh
Ngày gửi: 07h:15' 25-04-2018
Dung lượng: 20.6 KB
Số lượt tải: 1981
Số lượt thích: 0 người
Test
I. Write the words in English:
1. số 20:……………………….. 2. Số 19:…………………….. 3. Số 50: ……………………..
4. khu vườn:……………………….5. Phòng ăn:……………………..6.hàng rào: …………………
7. cửa sổ: …………………….. 8. Tủ chén: …………………….. 9. Có tuyết: …………………
10. gấu bông: ……………………..11. Hình ghép: ………………… 12.máy bay: …………………
13. phía nam: ……………………..14. Con vẹt: ……………… 15. ở đằng trước: …………………
16. xe tải: …………………….. 17. Đang nghe nhạc: …………………………..
18. đang lau sàn nhà: …………………….… 19. Đang hát: ……………… 20. Đang vẽ: ………………
21. đang đạp xe: …………………….. 22. Đang trượt ba tanh: ……………………..
II. Choose the best answer:
1. Nam (have / has / is ) two dogs.
2. (Does / Do / What )you have any toys ? – Yes, I( do / does / are )
3. (Does / What / Is) pets do you like ? – I (like / have / do ) cats.
4. How many ( rabbits / cat / dog ) are there ? – There ( is / are / has ) four.
5. Are there any ( picture / pictures ) on the wall ? – No, there (are / aren’t).
6. (Does/ Do / Is ) she have a doll ? – Yes, (She does / does she / she do )
7. Do you like (ships / ship ) ? – No, I ( do / don’t ).
8. Lan (have / has / does ) three teddy bears.
9. There (is / am / are ) five coats behind the door.
10. What ( are / am / is ) he doing ? – He ( is reading / are reading / is read ).
11. How many goldfish ( do / does / is ) Nam have ? – He ( is / have / has ) nine goldfish.
12. They (are / is / am ) flying kites, and I ( is/ am / are ) listening to music.
III. Arrange the sentences:
1. grandmother / is / my / sixty-six / old / years.
-> …………………………………………………………………………..
2. North / Ha Long Bay / Viet Nam / is / in / .
-> …………………………………………………………………………..
3. kites / are / They / in / flying / park / the .
-> …………………………………………………………………………..
4. drawing / Lan / picture / is / a / .
-> …………………………………………………………………………..
5. many / have / she / dogs / How / does / ?
-> …………………………………………………………………………..
6. pets / What / like / do / you / ?
-> …………………………………………………………………………..
7. next / They / to / the / flower pot / are
-> …………………………………………………………………………..
8. four / there / are / goldfish / fish tank/ in / the / .
-> …………………………………………………………………………..
9. doesn’t / my / mother / a / have / plane / .
-> …………………………………………………………………………..
10. ships / any / Does / he / have / ?
-> …………………………………………………………………………..
11. two / pictures / are / there / room / the / in / .
-> …………………………………………………………………………..
12. any / are / posters / wall / on / there / the / ?
-> …………………………………………………………………………..
13. coat / the / on / is / the / bed / .
-> …………………………………………………………………………..
IV. Read and Match:
1. Where is Da Nang? a. She like parrots.
2. What is Phong doing? b. No, it isn’t. It’s far from Ha Noi.
3. How old is your mother? c. He is reading a book.
4. Do you have any toys? d. It’s in Central Viet Nam.
5. What pets does she like? e. They’re in the cage.
6. Are there any chair in the room? f. Yes, I have two cars.
7. Does she like dogs? g. She is thirty- five years old.
8. Where are the birds? h. There are eight planes.
9. How many planes are there? i. No, there aren’t.
10. Is Nha Trang near Ha Noi? k. Yes, she does. She like dogs very much.
11. What are they doing? l. They are cooking
-> 1…….. 2…….…3……...4….….5……….6………..7….…….8……….9……..10………11………

IV. Read and answer the questions:
Hi, my name is Phong. Mai and Quan are my friends. We have a lot of
 
Gửi ý kiến