Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ôn Thi Tốt Nghiệp Hóa 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 23h:42' 18-09-2014
Dung lượng: 311.0 KB
Số lượt tải: 1003
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT
Câu Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat.
Câu Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH–COOCH3. Tên của X là
A. propyl fomat. B. etyl axetat. C. metyl axetat. D. metyl acrylat.
Câu Este etyl axetat có công thức là
A. CH3COOC2H5. B. CH3–COOH. C. CH3CHO. D. C2H5OH.
Câu Vinyl axetat có công thức là
A. C2H5COOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOCH3. D. CH3COO–CH=CH2.
Câu Số lượng este đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu Đun nóng HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH.
C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH.
Câu Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra HCOONa và C2H5OH?
A. CH3COOC2H5. B. HCOO–CH3. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5.
Câu Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là
A. C2H3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5.
Câu Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
A. phenol. B. glixerol. C. ancol đơn chức. D. este đơn chức.
Câu Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng
A. trùng ngưng B. este hóa C. xà phòng hóa D. trùng hợp
Câu Chất không phải axit béo là axit
A. axetic. B. stearic. C. panmitic. D. oleic.
Câu Phát biểu nào sau đây không chính xác.
A. Khi hidro hóa chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.
B. Khi thủy phân chất béo trong môi truờng kiềm sẽ thu được glixerol và xà phòng.
C. Khi thủy phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và ancol.
D. Khi thủy phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được glixerol và các axit béo.
Câu Một este có công thức phân tử C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. Công thức cấu tạo ester là
A. C3H7COOH B. CH3COOC2H5. C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3.
Câu Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là
A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC3H5.
Câu Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este là
A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH3. C. HCOOC3H7. D. C2H5COOH
Câu Thủy phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được
A. 1 muối, 1 ancol. B. 1 muối, 2 ancol. C. 2 muối, 1 ancol. D. 2 muối, 2 ancol.
Câu Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là
A. propyl fomat B. etyl axetat C. Isopropyl fomat D. Metyl propionate
Câu Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là
A. C2H5OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3OH.
C. CH3COOH, C2H5OH. D. CH2=CH2, CH3COOH.
Câu Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy có thể tham
 
Gửi ý kiến