Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Oxford Discover 1 - Bài Kiểm tra học kì II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà My
Ngày gửi: 10h:54' 05-06-2021
Dung lượng: 623.8 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

Listen and circle the correct words. 3·57 /4
It rains / snows a lot in my town in winter.
We need food / clothes and water to be healthy.
My cousins live in the city. Their neighborhood is interesting / dangerous.
There’s a new department store / movie theater in town.

Look and complete the words. /4
1 2
g     a          m          h     r j               y               h
3 4
p     t                          c               c b          k      

Complete the words. Then match. /6
There are six o . a

He has a b . b
She can ride a . c


D Complete the sentences. /4My grandfather grows apples in his .
We are playing our in music class today.
I have a pet in the garden.
My friends and I swim in the in the summer.

Listen and check the correct pictures. Complete the sentences.
3·58 /6
1

a b

Ella has a T-shirt.
2

a b

I go to bed .

3

a b

This is an number.

Circle the correct words. /6

1
This is / are an orangutan.
4
These is / are lovely roses.

2
That / Those are mangoes.
5
These / That is a xylophone.

3
This / These is my cousin Andrew.
6
These / That are my parents.


Write the words in the correct order to make sentences. Then match them to the pictures. /6
bird / the / next / The / cow / is /to
officer / museum / The / police / in / isn’t /the
aren’t / bench / the / mice / The /under
a b c

Look and complete the questions and answers. /4
What want? She a sandwich.


What need? He some coldwater.
I Look and write sentences. /4sing /dance 3 triangle /cymbals
She They


 

tambourine /drums 4 drum /xylophone
He She


 

Write the words in the correct order to make questions. Then match them to the answers. /6
eat/Should/junk food/she a No, I can’t.sing / you /Can b No, it isn’t.neighborhood / Is / noisy /his c No, she shouldn’t.
 
Gửi ý kiến