Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

OXYZ trong đề THPT QG 2017-2020

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Nghiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:08' 08-05-2020
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1316
Số lượt thích: 1 người (Huyen Tran)
CHỦ ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Câu 1 (Minh Họa 2019-2020). Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng có tọa độ là
A. B. C. D.
Câu 2 (Minh Họa 2019 - 2020). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu Tâm của có tọa độ là
A. B. C. D.
Câu 3 (Minh Họa 2019-2020). Trong không gian Oxyz, cho các véc tơ và . Tích vô hướng bằng
A.25 B.23 C.27 D.29
Câu 4 (Minh Họa 2019 -2020). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I(0 ; 0 ;-3) và đi qua điểm Phương trình của là
A. B.
C. D.
Câu 5 (Mã Đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm trên trục Oz có tọa độ là
A. B. C. D.
Câu 6 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu Bán kính của măt cầu đã cho bằng
A. B. C.3 D.9
Câu 7 (Mã Đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian Oxyz cho mặt cầu : Có tất cả bao nhiêu điềm (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng Oxy sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?
A.12 B.4 C.16 D.8
Câu 8(Minh họa 2019). Trong không gian Oxyz, cho hai điểm và . Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua A là
A. B.
C. D.
Câu 9(Minh họa 2019). Trong không gian Oxyz, Cho hai diém và . Vécto có tọa độ
A. B. C. D.
Câu 10 (Đề tham khảo - THPT.QG 2018). Trong không gian Oxyz, cho điễm Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phắng (Oyz) là điểm
A. B. C. D.
Câu 11(Đề 102, THPT QG 2018).Trong không gian Oxyz, cho hai điểmvà Véc-tơ có toa độ là
A. B. C. D.
Câu12 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Vec-tơ nào dưới đây là vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy)
A. B. C. D.
Câu 13 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian Oxyz, cho hai điểm và . Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là
A. B. C. D.
Câu 14 (Đề minh họa THPTQG 2017) Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm và Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB.
A. B. C. D.
Câu 15(Đề 104 THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm , và . Tìm đê tam giác MNP vuông tại 
A. B. C. D.
Câu 16 (Đề minh họa THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm , , . Tìm toa dộ điểm trên trục hoành sao cho 
A.hoặc B.hoặc 
C.hoặc D.hoặc 
Câu 17 (Đề 103 THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véc-to và Tính 
A. B. C. D.
Câu 18 (Đề 102 THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểmTính độ dài đoạn thẳng OA.
A. B.C . D.
Câu 19 (Đề 102 THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị của để phương trình là phương trình của một mặt cầu.
A. B. C. D.
Câu 20 (Đề 101, THPT.QG 2017). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểmm . Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm bán kính IM?
A. B.
C. D.
Câu 21 (Đề104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
 
Gửi ý kiến