Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Passive voice

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Jane Nguyen
Ngày gửi: 20h:22' 01-12-2016
Dung lượng: 13.3 KB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
Passive voice
1: The waiter refilled(đổ đầy) my glass. -> ………………………………………………………………………………………………………………… 2: My secretary(thư ký) will notify(thông báo, cho biết) you next week. -> ……………………………………………………………………………………………………. 3: Is a student pilot flying that airplane? -> ……………………………………………………………………………………………………… 4: Alan’s knowledge about art dosen’t impress(gây ấn tượng) me. -> ………………………………………………………………………………………… 5: People throw away billions of cans every year all over the world. -> ……………………………………………………………………… 6: D.E Hughes invented microphone in 1878. -> ………………………………………………………………………………………………. 7: Do people speak Spanish in Brazil? -> ……………………………………………………………………………………………………….. 8: Someone will list my name in the new telephone directory. -> …………………………………………………………………………….. 9: A plumber is going to fix the leaky faucet. -> ……………………………………………………………………………………………….... 10: Someone has changed the name of this street. -> ………………………………………………………………………………………… 11: Elias Howe invented the sewing machine in 1845. -> …………………………………………………………………………………….. 12: The librarian didn’t allow Tom to take those books home. -> …………………………………………………………………………….. 13: The teachers won’t teach knownledge on recycling tomorrow. -> ………………………………………………………………………. 14: Hoi An attracts a lot of tourists. -> …………………………………………………………………………………………………………… 15: Did all students attend first-aid course last year? -> ……………………………………………………………………………………… 16: Farmer can milk cows twice a day. -> ………………………………………………………………………………………………………. 17: The nurse taught Hoa how to give first-aid on the phone. -> …………………………………………………………………………….. 18: When I came,he was repairing the computer. -> ………………………………………………………………………………………….. 19: We will grow a lof of trees in the parks. -> …………………………………………………………………………………………………. 20: They are painting the living room light blue. -> …………………………………………………………………………………………….
Keys
1: The waiter refilled(đổ đầy) my glass. -> My glass was refilled by the waiter. 2: My secretary will notify(thông báo, cho biết) you next week. -> You will be notified by my secretary next week. 3: Is a student pilot flying that airplane? -> Is the airplane being flied by a student pilot ? 4: Alan’s knowledge about art doesn’t impress(v) (gây ấn tượng) me. -> I am not impressed by Alan’s knowledge about art.  5: People throw away billions of cans every year all over the world. -> Billions of cans are thrown away every year all over the world. 6: D.E Hughes invented(phát minh) microphone in 1878. ->Microphone was invented by D.E Hughes in 1878. 7: Do people speak Spanish in Brazil? -> Is Spanish spoken in Brazil ? 8: Someone will list(liệt kê) my name in the new telephone directory(danh bạ đt). -> My name will be listed in the new telephone directory. 9: A plumber is going to fix the leaky(có lỗ hở, rò rỉ) faucet(vòi). -> The leaky faucet is going to be fixed by a plumber. 10: Someone has changed the name of this street. -> The name of this street has been changed . 11: Elias Howe invented the sewing machine in 1845. -> The sewing machine was invented by Elias Howe in 1845. 12: The librarian didn’t allow Tom to take those books home. -> Tom wasn’t allowed to take those books home by the librarian. 13: The teachers won’t teach knownledge on recycling(sự tuần hoàn, sự sử dụng lại) tomorrow. -> Knownledge on recycling won’t be taught by the teacher tomorrow. 14: Hoi An attracts(thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn) a lot of tourists. ->A lot of tourists are attracted by Hoi An. 15: Did all students attend first-aid(sự giúp đỡ, sự viện trợ) course last year? -> Was first-aid course attended by all student last year? 16: Farmer can milk cows twice a day. -> Cows can be milked twice a day by farmer. 17: The nurse taught Hoa how to give first-aid(sự giúp đỡ, sự viện trợ) on the phone.-> Hoa was taught how to give first-aid on the phone by the nurse. 18: When I came,he was repairing the computer. ->When I came,the computer was being repaired by him. 19: We will grow a lof of trees in the parks.-> A lot of trees will be grown in the park by us. 20: They are painting the living room light blue. -> The living room are being painted light blue by them.

 
Gửi ý kiến