Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Perfect Gerund and Perfect Participle.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Diễm Phúc
Ngày gửi: 07h:41' 12-10-2012
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 1372
Số lượt thích: 0 người
Perfect Gerund and Perfect Participle (Danh động từ hoàn thành và Phân từ hoàn thành)
 I. Perfect Gerund (Danh động từ hoàn thành)
1. Hình thức: having + V3/-ed
2. Chức năng: dùng thay cho hình thức hiện tại của danh động từ khi chúng ta đề cập đến hành động trong quá khứ
Ex: He was accused of having stealing their money. (Anh ta bị buộc tội đã lấy cắp tiền của họ)
II. Perfect participle (Phân từ hoàn thành)
1. Hình thức: having + V3/-ed
2. Chức năng:
- dùng rút ngắn mệnh đề khi hành động trong mệnh đề đó xảy ra trước
Ex: He finished all his homework and then he went to bed.
( Having finished all his homework, he went to bed.
- dùng rút ngắn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Ex: After he had fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an operation.
( After having fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an operation.
EXERCISE
Rewrite the following sentences replacing the underlined part with a present participle or a perfect participle.
1. They are vegetarians and they don’t eat meat.
2. Since we watch the news everyday, we know what is going on the world.
3. She was talking to her friend and forgot anything around her.
4. The boy asked his mother’s permission and then went out to play.
5. As he had drunk too much, he didn’t drive home himself.
Supply the correct form of the verbs in brackets.
1. They left the restaurant, _______________ (spend) two hours over lunch.
2. (See) _______________ photograph of the place, I had no desire to go there.
3. (Switch) ______________ of the light, we went to bed.
4. The boy was accused of (steal) ____________ her money.
5. She apologized for (break) ____________ my vase.

 
Gửi ý kiến