Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Phá mật khẩu Excel

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:38' 02-04-2019
Dung lượng: 271.4 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Cách phá bỏ mật khẩu Protect Excel.
Cách phá Password Excel không cần phần mềm, cách làm trong Excel 2007/2010 như sau:
1. Mở file Excel có chứa các Sheet có Password. Chọn Sheet muốn phá Password.
2. Chọn menu Developer =>Visual Basic hoặc bấm Alt + F11.
/
3. Chọn menu Insert, thẻ Module.
/
4.Copy đoạn Mã (ở phần cuối) dán vào thẻ Generalnhư hình vẽ.
/
Sau đó nhấn menu Run => Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5)
/
5. Máy hỏi bạn có muốn xử lý nó không ? Nếu muốn bấm YES.
/
6. Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Và có thông báo sau khi phá Pass thành công.
/
Sau đó Save lại File này,thế là xong.
Đoạn mã cần copy và dán vào:
Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is unprotected!", vbInformation
Else
If MsgBox("Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is protected, do you want to unprotect it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is unprotected!", vbInformation
End If
End Sub
Chúc các thầy cô và các bạn thành công!
 
Gửi ý kiến