Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Phần BT ôn HSG lớp 9 môn sinh.NT72

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 26-09-2012
Dung lượng: 200.0 KB
Số lượt tải: 509
Số lượt thích: 0 người
Bài tập phần NST
1-Công thức xác định số lượng NST , số crômatít và số tâm động trong mỗi TB và trong từng kì của NST

Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối


TB chưa tách
TB đã tách

Số NST
2n
2n
2n
2.2n
2.2n
2n

Trạng thái NST
Kép
kép
kép
đơn
đơn
đơn

Số crômatít
2.2n
2.2n
2.2n
0
0
0

Số tâm động
2n
2n
2n
2.2n
2.2n
2n

2-Tính số lần NP, số TB con được tạo ra, số NST môi trường cung cấp cho các TB NP , số NST có trong các TB con được tạo ra sau NP
* Số lượng TB = Số NST : 2n
Gọi x là số lần NP
Thì 1 TB mẹ (2n) sau NP
Tạo ra số TB con = 2x
Số NST có trong TB con = 2x .2n
Số NST môi trường cung cấp cho TB NP = (2x -1) .2n
*Nếu có a TB mẹ (2n) đều tiến hành NP x lần = nhau thì
Số TB con được tạo ra = a .2x
Số NST có trong TB con = a . 2x .2n
Số NST môi trường cung cấp cho TB NP = (2x -1)a .2n (đây là số NST mới hoàn toàn
Bài tập :
Bài 1 :
ở 1 loài ruồi giấm , TB có bộ NST 2n = 8 thực hiện NP
a- người ta đếm được có 160 NST ở dạng sợi mảnh ở 1 nhóm TB của ruồi giấm . nhóm TB ruồi giấm đó có bao nhiêu Tb
b- Người ta đếm được có 240 NST kép đang co xoắn cực đại ở 1 nhóm TB khác của ruồi giấm . Nhóm TB ruồi giấm đó có bao nhiêu Tb và đang ở kì nào ?
c- Người ta đếm được có 320 NST kép ở 1 nhóm TB khác của ruồi giấm . Nhóm TB ruồi giấm đó đang ở kì nào ? số lượng TB của nhóm là bao nhiêu ? Biết rằng diễn biến của các TB trong nhóm là giống nhau
Bài làm :
NST ở dạng sợi mảnh vậy nhóm TB này đang ở kì trung gian giữa 2 lần phân bào hoặc kì cuối trước khi phân chia TBC
Nếu nhóm TB này đang ở kì trung gian trước khi NST nhân đôi thì số TB của nhóm là :
160 : 8 = 20 TB
- Nhóm TB này đang ở kì cuối trước khi phân chia TBC thì số TB của nhóm là :
160 : (8x2) = 10 TB
b- NST kép đang co xoắn cực đại vậy nhóm TB này đang ở kì giữa của quá trình NP .do đó số TB của nhóm là :
240 : 8 = 30 TB
c- Trong quá trình NP NST kép tồn tại ở kì đầu , kì giữa . Vậy số TB của nhóm là :
320 : 8 = 40 TB
Bài 2 :
ở 1 TB dinh dưỡng của 1 loài người ta đếm được 2n = 26 NST đang tiến hành phân bào . hỏi
a- ở kì đầu TB trên có bao nhiêu NST kép ? bao nhiêu crômatit ? bao nhiêu tâm động ?
b- ở cuối kì sau TB trên có bao nhiêu NST đơn ? bao nhiêu tâm động
Bài làm :
Ở kì đầu TB trên có 26 NST kép
26 x2 = 52 tâm động
- 26 tâm động
b- ở cuối kì sau TB trên có
-26 x 2 = 52 NST đơn
- 52 tâm động
Bài 3 :
1 loài SV có bộ NST 2n = 24 . 1 nhóm gồm 15 TB đang thực hiện quá trình NP liên tiếp 5 lần . Nếu quá trình NP diễn ra bình thường thì kết thúc 5 lần NP liên tiếp trên sẽ tạo ra :
a- bao nhiêu TB con
b- bao nhiêu NST
Bài làm :
Số TB con được tạo ra sau 5 lần NP liên tiếp :
5 . 25 = 480 TB
b- Số NST tạo ra sau 5 lần NP liên tiếp :
480 x 24 = 11520 NST
Bài 4 :
1 TB sinh dưỡng của 1 loài SV đang thực hiện quá trình NP . Kết thúc quá trình NP người ta đếm thấy có 64 TB con và 2944 NST . Hỏi :
TB trên đã tiến hành NP mấy đợt liên tiếp
Bộ NST lưỡng bội của loài trên có bao nhiêu NST ? đó là loài nào ?
Bài làm :
Gọi x là số lần NP liên tiếp của TB trên ta có :
2x = 64 vậy x = 6
TB trên đã tiến hành NP liên tiếp 6 đợt
Bộ NST lưỡng bội của loài trên có số NST là :
2n = 2944 : 64 = 46 NST 2n = 46
Đây là bộ NST của loài người
Bài 4 :
 
Gửi ý kiến