Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

phân loại BT Hỉđocacbon

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Vân Anh
Ngày gửi: 16h:41' 12-08-2021
Dung lượng: 199.0 KB
Số lượt tải: 302
Số lượt thích: 1 người (Trần Đăng Khôi)
Phương pháp giải bài tập về hidrocacbon
Loại 1 : Dựa vào phản ứng cháy của hidro cacbon và áp dụng các định luật : bảo toàn khối lượng , tăng giảm khối lượng .
Chú ý tỷ lệ số mol ( hoặc thể tích giữa CO2 và H2O ) > 1 , < 1 và = 1 .
1 . Một hỗn hợp m gam hh gồm eten , propen , but 1-en , pent 1-en thu được 16,8 lít CO2 đktc . giá trị m là :
A. 8,4 g B. 10,5 g C. 12 g D. Kq khác .
2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm metan , propen và butan thu được 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O . Giá trị m là :
A. 1,48 g B. 2,48 g C. 14,8 g D. 24,7 g
3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon X, Y mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2g H2O X và Y là công thức phân tử nào sau đây:
A. C2H6 & C3H8 B. C3H6 & C4H8 C. C2H4 & C3H6 D. C4H10 & C5H12
4. Đốt cháy 1 hỗn hợp hiđrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Thể tích oxi đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là A. 5,6 lit B. 2,8 lit C. 4,48 lit D. 3,92 lit
5. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít ở đktc hidro cacbon A , toàn bộ sản phẩm được hấp thụ vào dd Ba(OH)2 dư tạo ra 118,2 gam kết tủa và khối lượng dd giảm 77,4 gam . CTPT A là : A. C2H6 B. C2H4 C. C3H8 D. C3H6 .
6. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp 2 anken hơn kém nhau 14 đvc có khối lượng 1,02 gam và cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào 500 ml dd Ba(OH)2 0,2 M thấy tạo thành 15,76 gam kết tủa . Công thức 2 anken là :
A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. Cả A hoặc B D. Không xác định được
7. a . Hỗn hợp khí A gồm 5 lít H2 và 15 lít C2H6 , hỗn hợp B gồm 10 lít CH4 và 10 lít C2H4 . Vđo ở đktc . So sánh A và B về khối lượng : A. A> B B. A< B C. A = B D. A = 2 B .
b. Hỗn hợp khí D gồm 5 lít H2 , 5 lít CH4 . Nếu thêm 15 lít hidrocacbon khí X vào D thu được hh khí nặng bằng etan . V đo đktc . CTPT X là : A. C2H6 B. C2H4 C. C3H4 D. C3H8
8. Cho 11,2 g một hidro cacbon hợp nước hoàn toàn thu được ancol no đơn chức ( không có sp phụ khác ) . cho toàn bộ lượng rượu tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 đktc . Tên gọi của hidro cacbon là :
A. Eten B. Propen C. Buten-1 D. Buten-2
9. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm axêtylen và một hidro cacbon A thu được 4 lít CO2 và 4 lít hơi nước ( các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) Công thức phân tử của A là:
A. C2H4 B. C2H6 C. C3H4 D. C3H6
b. % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp là: A. V = VA = 50% B. V = 30%, VA = 70%
C. V = 20%, VA = 80% D. V = 80%, VA = 20%
10. Đốt cháy hoàn toàn 3,4g một hợp chất hữa cơ A thu được 11g CO2 và 3,6g hơi nước biết dA/H= 34 C.T.P.T của A là : A.C5H8 B. C5H10 C. C5H12 D. Kết quả khác
11. Đốt cháy hoàn toàn 1,0752 lít hỗn hợp X ktc ) gồm một anken và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon được 8
 
Gửi ý kiến