Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Phan loai cac bai tap vecto

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Quoc Hung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:39' 08-07-2009
Dung lượng: 338.5 KB
Số lượt tải: 1125
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Ngọc Phú)
Chủ để 1. Chứng minh các đẳng thức Vectơ

VD1. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. CMR : (bằng nhiều cách khác nhau)
a) b) c) 
VD2. Cho tam giác ABC với M, N, P là trung điểm các cạnh AB, BC, CA. Chứng minh rằng :
a) b) c) 
VD3. (Hệ thức về trung điểm) Cho hai điểm A, B.
Cho M là trung điểm A, B. Chứng minh rằng với điểm I bất kì ta có : .
Với điểm N sao cho . CMR với I bất kì : 
Vơi điểm P sao cho . CMR với I bất ki : .
Tổng quát tính chất trên.
VD3. (Hệ thức về trọng tâm) Cho tam giác ABC và G là trọng tâm của tam giác.
Chứng minh rằng . Với I bất kì ta có : .
M thuộc đoạn AG và . CMR : . Với I bki .
Tổng quát tính chất trên.
Cho hai tam giác ABC và DEF có trọng tâm là G và G1. Chứng minh rằng :
+ 
+ Tìm điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm.

VD4. (Hệ thức về hình bình hành) Chohình bình hành ABCD tâm O.
CMR : , Với I bất kì 
M là điểm thoả mãn:
VD5. (Tứ giác bất kì) Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N của AB và CD . CMR :
a) b) 
c) Tìm vị trí điểm I sao cho 
d) Với M bất kì, CMR : 
VD6. (Khái niệm trọng tâm của hệ n điểm và tâm tỉ cự của hệ n điểm) Cho n điểm .
Gọi G là điểm thoả mãn . CMR vơi bki M : .
Gọi I là điểm thoả mãn . CMR với M bất kì :

VD7.
Cho lục giác đều ABCDEF. CMR hai tam giác ACE và BDF cùng trọng tâm.
Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của AB, CD, EF, BC, DE, FA. CMR hai tam giác MNP và QRS cùng trọng tâm.
Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ là các điểm thuộc BC, CA, AB sao cho :
 và . CMR hai tam giác ABC và A’B’C’ cùng trọng tâm.
d) Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi M, N , P, Q là trung điểm AB, BC, CD, DA. CMR hai tam giác ANP và CMQ cùng trọng tâm.
VD8. (Một số đẳng thức về trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội tiếp)
Cho tam giác ABC, G, H, O, I là trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp.
a) b) c) 
d) e) 
f) Gọi M là điểm bất kì nằm trong tam giác ABC. CMR : (M nằm ngoài thì không còn đúng).
VD9. (Nhấn mạnh bài toán và mở rộng ra nhiều trường hợp). Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. Gọi K là trung điểm MN.
a) CMR : . b) D là trung điểm BC. CMR : 
Chủ đề 2. Biểu diễn véc tơ
ĐVĐề : Dẫn dắt từ trung điểm
VD1. Cho tam giác ABC và G là trọng tâm. B1 đối xứng với B qua G. M là trung điểm BC. Hãy biểu diễn các véc tơ , qua hai véc tơ .
VD2. Cho tam giác ABC, gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho 2CI = 3BI và J thuộc BC kéo dài sao cho 5JB = 2JC.
Tính theo hai véc tơ . Từ đó biểu diễn theo . (Nhấn mạnh cách tìm biểu diễn)
Gọi G là trọng tâm tam giác. Tính theo .

Chủ đề 3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
Phương pháp : A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi .
Lưu ý : thì 
VD1. (Dễ, sử dụng VD1 để dẫn dắt sang các VD phức tạp hơn). Cho tam giác ABC và M, N lần lượt là trung điểm AB, AC.
Gọi P, Q là trung điểm MN và BC. CMR : A, P , Q thẳng hàng.
Gọi E, F thoả mãn : , . CMR : A, E, F thẳng hàng.
VD2. Cho tam giác ABC, E là trung điểm AB và F thuộc thoả mãn AF = 2FC.
Gọi M là trung điểm BC và
Avatar

bai ma Dap' an' len lay' ji! vì da so chug' em toan ko a`!!!!!!!1

 

 
Gửi ý kiến