Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phản ứng hưu cơ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hóa
Ngày gửi: 14h:45' 24-09-2015
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 3- VIẾT PTPƯ HÓA HỮU CƠ –
Bài 1. Hợp chất X có CTCT : 
Cho từ từ dd HBr vào X rồi đun nóng nhẹ sinh ra các sản phẩm chính là : A(C9H18BrON), B(C9H19Br2ON), E (C9H18Br3N) . Chế hóa E với dd KOH trong ancol 900 thu được chất D (C9H15N) (sản phẩm chính). Xác định CTCT của A, B, E, D.
Bài 2. Cho vào ống nghiệm 5ml dd HOC6H4CH2OH tan trong benzen rồi tiếp tục cho một lượng dư dd NaOH vào ống . Lắc kĩ, để yên rồi đo lớp chất lỏng hữu cơ nổi lên trên và so sánh với thể tích dd ban đầu? Giải thích hiện tượng? Viết ptpu?
Bài 3. Viết pt pư xảy ra nếu có khi cho các chất sau đây tác dụng với nhau:
a. ClH3N-CH2-COOH và dd NH3
e. C6H5NH3Cl và dd Brom

b. glucozo với CH3OH/HCl
g. dd AlCl3 với hh KI, KIO3

c. NO2 và dd Na2SiO3
h. Dd Na[Al(OH)4] và dd hh FeCl3, AlCl3

d. Mg và SiO2 t0
k. Axit salixilic và anhidrit axetic

Bài 4. Để loại nước có lẫn trong ancol etylic, người ta thường dùng 1 lượng nhỏ ancol etylic khan cho tác dụng với Na, sau đó cho vào bình đựng ancol etylic có lẫn nước. Giải thích cách làm này. Tại sao không cho trực tiếp Na vào bình đựng ancol etylic có lẫn nước.
Bài 5. Cho sơ đồ chuyển hóa :
BenzenXYZTM
a. Xác định CTCT, hoàn thành sơ đồ chuyển hóa
b. xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ nóng chảy của các chất: Y, Z, T, M . Giải thích ?
Bài 6. Từ nguyên liệu ban đầu là benzen, metan và các chất vô cơ, đk. Viết ptpu điều chế :
a. Xiclohexa-1,3-dien b. axit m- aminobenzoic
c. Thuốc diệt cỏ 2,4- D(axit 2,4-điclo phenoxi axetic) d, axit picric
Bài 7. Các chất DDT, 666 và 2,4-D là một trong số nông dược trước đây đã được sử dụng
- Viết CTCT, trình bày ứng dụng của mỗi chất, nêu tác dụng phụ của các chất trên khiến cho việc sử dụng chúng trong nông nghiệp bị hạn chế và ngăn cấm
- Từ nguyên liệu ban đầu là metan , chất vô cơ, đk viết ptpu điều chế 666 và DDT
Bài 8. Một học sinh tiến hành thí nghiệm tổng hợp anken như sau : Cho H2SO4 đ đ vào C2H5OH có mặt các hạt cát nhỏ trong 1 bình cầu ,đun nóng hh ở 1800C, dẫn khí thu được qua bình đựng dd nước vôi trong.
a. Vì sao phải dùng những hạt cát trong quá trình đun ?
b. Hỗn hợp trong bình cầu sau pư có màu gì ?
c. Vì sao cho khí sinh ra đi qua dd nước vôi trong ?
Bài 9. Viết các ptpu xảy ra :
a. etanol X1X2Axit lactic
b .A(C4H4O4) C8H12O4, A(C4H4O4) C4H4 Br2O4, A(C4H4O4) C4H6O,
c. C5H8 C5H10OC5H8OC5H9O4SNa
Bài 10. Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

A


Cho biết A, D là đồng đẳng kế tiếp trong cùng 1 dãy đồng đẳng
A,B E, D đều tao kết tủa Ag với AgNO3/NH3 trong đó lượng Ag sinh ra từ A nhiều hơn so với các chất còn lại
-A, B, C, D, E tác dụng với Cu(OH)2 ở đk thích hợp.
Bài 11. Cho 2 sơ đồ điều chế p-nitrophenol sau đây :
a. clobenzennatriphenolatphenol  p-nitrophenol
b. clobenzenp-Clo nitrobenzenp- nitro natriphenolat  p-nitrophenol
Hãy cho biết sơ đồ nào tốt hơn ? giải thích
Bài 12. Trong khu công nghiệp lọc hóa dầu tương lai dự kiến có cả nhà máy sản xuất PVC
a. Hãy đề nghị 2 sơ đồ pư làm cơ sở cho việc sản xuất vinyl clorua từ sản phẩm craking dầu mỏ và NaCl
b, Hãy phân tích các ưu nhược điểm của mỗi sơ đồ nêu cách khắc phục và lựa chọn sơ đồ có lợi.

 
Gửi ý kiến