Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHÉP TRỪ HAI SỐ TỰ NHIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: MAI XUÂN TRỌNG
Người gửi: Mai Xuan Trong
Ngày gửi: 21h:42' 19-09-2010
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ 2 : PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA
PHÉP TRỪ HAI SỐ TỰ NHIÊN
Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x, sao cho  thì ta có phép trừ : a – b = x
Thí dụ 1 : Ta có : 3 + 5 = 8 nên suy ra 8 – 3 = 5 hoặc 8 – 5 = 3.
Chú ý : Tuy nhiên trong tập hợp số tự nhiên không phải lúc nào phép trừ cũng thực hiện được.
Thí dụ 2 : Với hai số tự nhiên 3 và 4, không có số tự nhiên x nào để : 4 + x = 3.
Do đó : Điều kiện để thực hiện phép trừ a – b là a  b, với a là số bị trừ và b là số trừ.
TÍNH CHẤT CỦA PHÉP TRỪ HAI SỐ TỰ NHIÊN
Tính chất 1 : Ta có : a – 0 = a; a – a = 0.
Tính chất 2 : Trừ một tổng cho một số :
(a+b) – c = (a-c) + b với ac
(a+b) – c = a + (b – c) với bc
Tính chất 3 : Trừ một số cho một tổng :
a – (b+c) = (a – b) – c với a b
a – (b+c) = (a – c) – b với a c.
Tính chất 4 : Trừ một số cho một hiệu :
a – (b – c) = ( a – b) + c với a b
a – (b – c) = (a – c) – b.
Tính chất 5 : Tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ :
a(b – c) = ab – ac
PHÉP CHIA HAI SỐ TỰ NHIÊN
Cho hai số tự nhiên a và b với b  0. Nếu tồn tại một số tự nhiên x sao cho x.b = a thì ta có phép chia :
a : b = x ( trong đó a là số bị chia, b ;b là số chia, x là thương)
Chú ý : không tồn tại phép chia a : b nếu b = 0
TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIA
Tính chất 1 : a : a = 1 (a 0); a : 1 = a; 0 : a = 0
Tính chất 2 : Chia một tổng cho một số và chia một hiệu cho một số :
( a + b) : c = ( a : c) + ( b : c)
( a – b) : c = ( a : c) – ( b : c)
Tính chất 3 : Chia một số cho một tích và chia một tích cho một số :
a : (b . c) = ( a : b) : c
(a . b) : c = a .(b : c) = ( a : c) . b
PHÉP CHIA CÓ DƯ VÀ PHÉP CHIA HẾT
Cho hai số tự nhiên a và b với b0, ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho :
 với 
Ta có hai trường hợp :
Trường hợp 1 : Nếu r = 0, ta được : a = b . q
Đây là một phép chia hết, được kí hiệu a : b ( đọc là a chia hết cho b ).
Trường hợp 2 : Nếu r 0 thì ta được một phép chia có dư được kí hiệu : a  b với :
a là số bị chia; b là số chia; q là thương; r là số dư, 
BÀI TẬP
Bài 1 : Tính nhanh :
( 45 + 75 ) : 5
( 36 . 6) : 3
(3600 – 180 ) : 36
( 525 + 315 ) : 15
( 508 + 275) – 275
617 – ( 182 + 417)
(1907 + 2134) – 907
258 – 179 – 21
( 1026 – 741 ) : 57 Bài 2 : Thực hiện phép tính :
738 – 73 – 127
216 – (356 – 84)
(724 +259) – 159
123 . 45 – 35 . 123
4573 – 993
589 – 275 – 89
234 – (542 – 166)
6731 – 1997
875 : 25
389 – 165 – 129
346 – (52 – 154)
(6715 – 2197) : 2
875 : 25 + 623 – 13 Bài 3 : Tìm số tự nhiên x, biết :
1234 : x = 2
15(x – 3) = 0
3x + 6 = 132
5(x – 20) = 35
(x – 125) – 130 = 5
215 + (x – 21
 
Gửi ý kiến