Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

phieu bai tap

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phùng Minh Nhựt
Ngày gửi: 17h:10' 24-09-2022
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
 TUẦN 1. TẬP HỢP- PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP- TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
....................................
Bài 1. a) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 9 bằng 2 cách
b) Dùng kí hiệu ,  điền vào ô thích hợp:
M 5 M 8 M 8 M

Bài 2. Cho tập hợp Q = { x| x là số tự nhiên, 12 ≤ x ≤ 20 }
a) Viết lại tập hợp Q dưới dạng liệt kê các phần tử.
b) Tập hợp Q có bao nhiêu phần tử?
Bài 3. Cho số tự nhiên a ( a  N* ).
a) Hãy viết 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần
b) Hãy viết 3 số tự nhiên liên tiếp giảm dần
Bài 4. Tìm bốn số tự nhiên ( khác số 0) liên tiếp biết tổng của chúng bằng 1206
Bài 5. a) Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số sao cho chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ
số hàng đơn vị là 3
b) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử là số chẵn
Bài 6. Cho biết số phần tử của mổi tập hợp sau?
A ={ 1; 2; 3; 4;....35} B ={ 2; 7; 12; 17; ......; 102}

( Công thức: Số phần tử = ( số cuối - số đầu) : k/c +1 )
Bài 7. Bạn An muốn đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ số 1 đến số 216. vậy bạn phải viết bao nhiêu chữ số?
Bài 8. Hiện nay theo luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của nước ta có hiệu lực từ 01/01/2022 thì người dân phải phân loại rác thải và bỏ vào đúng thùng chứa rác theo quy định gồm: rác tái chế, rác không tái chế và chất thải nguy hại. ( hình minh họa)Theo hình trên. Hãy viết tập hợp A và B dưới dạng liệt kê các phần tử gồm:
a) Các loại rác tái chế
b) Các loại rác không tái chế

TUẦN 2. CÁC PHÉP TÍNH TRONG N - LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
....................................................
Bài 1. Tính nhanh ( tính hợp lí)
a) 26 + 53 + 74 + 47 b) 346 + 112 + 654 + 888
c) 29 + 132 + 237 + 868 + 763 d) 652 + 327 + 148 + 15 + 73
Bài 2. Tính nhanh
a) 125.121. 8 b) 25.2.4.5.31 c) 4.125.25.50.2.8
Bài 3. Tính nhanh; ( Công thức: a.b + a.c = a.(b + c) )
a) 98. 31 + 2. 31 b) 37. 64 + 37. 36 c) 28. 76 + 28. 24
Bài 4. Tính nhanh:
a) 28.( 231 + 69) + 72.( 60 + 240) b) 35. 34 + 35. 86 + 65. 75 + 65. 45

****** Công thức tính tổng dãy số: S = a1 + a2 + a3 +......+ an
Bước 1. Tính số số hạng của dãy: ( số cuối - số đầu) : k/c + 1
Bước 2. Tính tổng S = [ ( số cuối + số đầu). số số hạng ] : 2

Bài 5. tính tổng các dãy số sau:
a) S1 = 10 + 11 + 12 +... + 99 b) S2 = 1 + 6 +11 +16 +....+ 51

***** Tính nhanh trong phép trừ và phép chia ( chia hết)
a) Công thức ( a + b ) - c = ( a - c) + b hoặc ( b - c ) + a
b) Công thức ( a + b ) : c = a : c + b : c
c) Công thức: a - ( b + c) = (a - b) - c hoặc ( a - c) - b
d) Công thức a - ( b - c) = ( a - b) +c hoặc ( a + c) - b

Bài 6. Tính nhanh:
a) ( 317 + 49) - 17 b) 1637 - ( 137 - 98 ) c) 853 - ( 89 + 753 )
Bài 7. Tính nhanh:
a) ( 1 200 - 12 ) : 12 b) ( 2 100 - 42 ) : 21 c) ( 54 000 - 108 ) : 54
Bài 8. Tính nhanh:
a) 53. 39 + 47. 39 - 53. 21 - 47. 21 b) ( 28. 9 + 2. 28 - 5. 28 ) : 28
Bài 9. Tìm số tự nhiên x biết:
a) 3 + x = 10 b) 2x - 7 = 5 c) 4 - 5x = 1 d) 12 + x = 1
Bài 10. Tìm số tự nhiên x biết:
a) 21.( 34 - x) = 42 b) ( x - 47) - 115 = 0 c) 2x + 3x = 1505
Bài 11. Tìm số tự nhiên x biết:
a) 2448: [ 119 - ( x - 6)]= 24 b) 101 + ( 105 : x - 12 ) .7 = 122
Bài 12. Tính giá trị của biểu thức
a) 32. 33 + 23. 22 b) 3. 42 - 23. 3 c) 310 : 36 - 23. 22

Bài 13. Áp dụng tính chất am = bm thì a = b . Tìm số tự nhiên x biết:
a) 3x . 3 = 243 b) 7. 2x = 56 c) ( 2x +1)3 = 9. 81
 
Gửi ý kiến