Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

phiếu chấm điểm đề tài nghiên cứu khoa hoc 16-17

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Tấn
Ngày gửi: 16h:24' 07-04-2017
Dung lượng: 154.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1 -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------


Đức Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2017


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Tên sáng kiến:
Một số giải phaspchir đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới ở trường tiểu học Đức Bình 1- Tánh linh – Bình Thuận.
2. Bảng chấm điểm các tiêu chuẩn:
Stt
Tiêu chuẩn
Điểm

1
Sáng kiến có tính mới (điểm tối đa: 40 điểm) (chỉ chọn 01 trong 06 nội dung bên dưới và cho điểm tương ứng)


1.1
Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên


1.2
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá


1.3
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá


1.4
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình


1.5
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình


1.6
Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây


Nhận xét:
Sáng kiến kinh nghiệm có tính mới và được áp dụng lần đầu tiên.

2
Sáng kiến có khả năng áp dụng (điểm tối đa: 20 điểm) (chỉ chọn 01 trong 04 nội dung bên dưới)


2.1
Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh


2.2
Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh có cùng điều kiện


2.3
Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị


2.4
Không khả năng áp dụng trong đơn vị


Nhận xét:
Khả năng áp dụng sáng kiến kinh nghiệm rộng.

3
Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực (điểm tối đa: 40 điểm) (chỉ chọn 01 trong 05 nội dung bên dưới)


3.1
Có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội với mức độ tốt


3.2
Có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội với mức độ khá


3.3
Có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội với mức độ trung bình


3.4
Có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình


3.5
Không có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội


Nhận xét:
Hiệu quả kinh tế và lôi ích xã hội của sáng kiến kinh nghiệm với mức độ tốt

Tổng cộng:THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Nguyễn Đức Tấn Phan Thị bích Thảo

PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1 -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------


Đức Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2017


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Tên sáng kiến: GiẢI pháp giúp giáo viên phụ đạo học sinh lớp 1 có hiệu quả.
2. Bảng chấm điểm các tiêu chuẩn:
Stt
Tiêu chuẩn
Điểm

1
Sáng kiến có tính mới (điểm tối đa: 40 điểm) (chỉ chọn 01 trong 06 nội dung bên dưới và cho điểm tương ứng)


1.1
Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên


1.2
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá


1.3
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá


1.4
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình


1.5
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình


1.6
Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây


Nhận xét:
Sáng kiến kinh nghiệm có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá.

2
Sáng kiến có khả năng áp dụng (điểm tối đa: 20 điểm) (chỉ chọn 01 trong 04 nội dung bên dưới)


2.1
Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh


2.2
Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh có cùng điều kiện


2.3
Có khả năng
 
Gửi ý kiến