Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Phiếu học tập Bài 10 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:01' 06-10-2011
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU HỌC TẬP
Bài 10: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON
Bài 1: Một vật đang chuyển động thẳng đều với vân tốc 3,6km/h, bỗng có một lực F tác dụng từ phía sau. Làm vật tăng tốc 7,2km/h trong 2s. Biết vật có khối lượng 10kg. Xác định F ?
Bài 2: Một vật có khối lượng 400kg. Vật bắt đầu chuyển động khi chịu một lực 500N tác dụng kéo vật. Khi vật đi được quang đường s thì đạt vận tốc 36km/h. Tìm s ?
Bài 3: Một vât đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 90km/h thì hãm phanh. Sau 10s thì dừng hẳn. Biết lực hãm phanh có độ lớn 1000N. Tìm khối lượng của vật ?
Bài 4: Một vật đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 36km/h thì tăng ga chuyển động với vận tốc 72km/h trong 100s. Biết m = 100kg. Tìm F ?
Bài 5: Một vật chịu một lực F = 200N tác dụng làm nó tăng tốc từ trạng thái đứng yên. Đi được quãng đường 100m thì đạt vận tốc v. Biết vật có khối lượng 200 kg. Tìm v ?
Bài 6: Một vật đang chuyển động thẳng đều với vân tốc 7.2km/h, bỗng có một lực F tác dụng từ phía sau. Làm vật tăng tốc 10.8km/h trong 20s. Biết vật có khối lượng 100kg. Xác định F ?
Bài 7: Một vật có khối lượng 200kg. Vật bắt đầu chuyển động khi chịu một lực 400N tác dụng kéo vật. Khi vật đi được quang đường s thì đạt vận tốc 10.8km/h. Tìm s ?
Bài 8: Một vât đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 86.4km/h thì hãm phanh. Sau 5s thì dừng hẳn. Biết lực hãm phanh có độ lớn 500N. Tìm khối lượng của vật ?
Bài 9: Một vật đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 14.4km/h thì tăng ga chuyển động với vận tốc 43.2km/h trong 10s. Biết m = 60kg. Tìm F ?
Bài 10: Một vật chịu một lực F = 100N tác dụng làm nó tăng tốc từ trạng thái đứng yên. Đi được quãng đường 10m thì đạt vận tốc v. Biết vật có khối lượng 20 kg. Tìm v ?
Bài 11: Một vật đang chuyển động thẳng đều với vân tốc 32.4km/h, bỗng có một lực F tác dụng từ phía sau. Làm vật tăng tốc 68.4km/h trong 20s. Biết vật có khối lượng 100kg. Xác định F ?
Bài 12: Một vật có khối lượng 300kg. Vật bắt đầu chuyển động khi chịu một lực 300N tác dụng kéo vật. Khi vật đi được quang đường s thì đạt vận tốc 10.8km/h. Tìm s ?
Bài 13: Một vât đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 79.2km/h thì hãm phanh. Sau 40s thì dừng hẳn. Biết lực hãm phanh có độ lớn 800N. Tìm khối lượng của vật ?
Bài 14: Một vật đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 25.2km/h thì tăng ga chuyển động với vận tốc 61.2km/h trong 50s. Biết m = 100kg. Tìm F ?
Bài 15: Một vật chịu một lực F = 500N tác dụng làm nó tăng tốc từ trạng thái đứng yên. Đi được quãng đường 200m thì đạt vận tốc v. Biết vật có khối lượng 250 kg. Tìm v ?
Bài 16: Một vật đang chuyển động thẳng đều với vân tốc 14.4km/h, bỗng có một lực F tác dụng từ phía sau. Làm vật tăng tốc 50.4km/h trong 5s. Biết vật có khối lượng 50kg. Xác định F ?
Bài 17: Một vật có khối lượng 800kg. Vật bắt đầu chuyển động khi chịu một lực 1000N tác dụng kéo vật. Khi vật đi được quang đường s thì đạt vận tốc 28.8km/h. Tìm s ?
Bài 18: Một vât đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 75.6km/h thì hãm phanh. Sau 10s thì dừng hẳn. Biết lực hãm phanh có độ lớn 1000N. Tìm khối lượng của vật ?
Bài 19: Một vật đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 46.8km/h thì tăng ga chuyển động với vận tốc 82.8km/h trong 10s. Biết m = 100kg. Tìm F ?
Bài 20: Một vật chịu một lực F = 600N tác dụng làm nó tăng tốc từ trạng thái đứng yên. Đi được quãng đường 100m thì đạt vận tốc v. Biết vật có khối lượng 100 kg. Tìm v ?
Bài 21: Một vật đang chuyển động thẳng đều với vân tốc 18km/h, bỗng có một lực F tác dụng từ phía sau. Làm vật tăng tốc 36km/h trong 5s. Biết vật có khối lượng 20kg. Xác định F ?
Bài 22: Một vật có khối lượng 150kg. Vật bắt đầu chuyển
 
Gửi ý kiến