Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phiếu toán tuần 27 lớp 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thúy
Ngày gửi: 08h:28' 20-03-2019
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 802
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên : ................................................
Lớp : 2....

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 27

Câu 1: Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm : (1 điểm)
4 ; ……; 12 ; 16 ; …….; ……..; 28 ; 32 ; …….; 40.
Câu 2: Đặt tính rồi tính : (1 điểm)
a) 46 + 30 + 19 b) 85 – 18
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : (1,5 điểm)
a) 99 …. 100 b) 4  8 .... 30
?
c) 87 …. 78 d) 18 : 2 .... 3  3

Câu 4: Tính : (1 điểm)
a) 2  7 = ……… b) : 3 = ………
35 : 5 = ……… 5cm  5 = ………
Câu 5: Tính : (1 điểm)
5  9 + 49 = …………………… 23 + 45 ; 5 = ………………….
= ……………………. = …………………

Câu 6: Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ vào chỗ chấm :

B C


A.
. D
………………………………………………………………………………………….

Câu 7: Giải bài toán sau : (1 điểm)
Mỗi học sinh được phát 4 quyển vở. Hỏi 5 học sinh như thế được phát tất cả bao nhiêu quyển vở?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 8: Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng : (1 điểm)

5 .... 5 = 25

5 …. 5 = 10

Câu 9: Trong hình bên có:
………hình tam giác
…… hình tứ giác 

Câu 10: Chu vi của một hình tam giác là 48 cm, trong đó một cạnh của hình tam giác dài 12 cm, một cạnh dài 2 dm. Tính độ dài cạnh còn lại của hình tam giác đó.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Gửi ý kiến