Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu tự đánh giá CHUẨN NGHỀ NGHIỆP (GV)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tinhbg.violet.vn
Người gửi: Nguyễn Văn Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 14-05-2019
Dung lượng: 132.0 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT PÒ TẤU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Năm học 2018 -2019
Họ và tên giáo viên:NGUYỄN VĂN TÌNH. Giáo viên Hạng: III
Chuyên môn được đào tạo: Sư phạm Toán. Trình độ: Đại học
Tổ (nhóm) chuyên môn:KHTN. Chức vụ: Giáo viên
Những nhiệm vụ chính được giao trong năm học: Giảng dạy môn Toán các lớp 10C, 12A, 12B; chủ nhiệm lớp 12B; tổ phó tổ KHTN; ủy viên BCH Công đoàn.
Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đối chiếu các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học với các tiêu chí, bản thân tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Mức độ đánh giáCĐ

K
T

Tiêu chuẩn 1:
Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo


xTiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

xTiêu chuẩn 2:
Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thânx


Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


xTiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhx


Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhx


Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh


x


Tiêu chuẩn 3:
Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

x
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

x
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

xTiêu chuẩn 4:
Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

x
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh


xTiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh


x


Tiêu chuẩn 5:
Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc


xTiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dụcx

 (Kèm theo phiếu này là phụ lục các minh chứng)
1. Nhận xét (ghi rõ):
- Điểm mạnh: Kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được việc vận dụng sáng tạo, phù hợp với các hình thức, phương pháp lựa chọn lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng; có sử dụng CNTT trong dạy học (thường xuyên đăng ký giờ dạy ứng dụng CNTT đem lại hiệu quả cao).
- Những vấn đề cần cải thiện, tự bồi dưỡng: năng lực Ngoại ngữ và Tin học.
2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo
Mục tiêu: Nâng cao năng lực Ngoại ngữ và Tin học.
Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): Bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ và Tin học.
Thời gian: tháng 8 năm 2019.
Điều kiện thực hiện: Được BGH bố trí nghỉ vào thứ 7 hàng tuần.
Tự xếp loại kết quả đánh giá: Khá
Trùng Khánh, ngày 16 tháng 05 năm 2019

Người tự đánh giá

Nguyễn Văn Tình

Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt
Avatar
Phiếu tự đánh giá CHUẨN NGHỀ NGHIỆP (GV)
 
 
Gửi ý kiến