Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Phiếu xin ý kiến nơi cư trú Đảng viên (mọi người tham khảo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuấn Anh
Ngày gửi: 20h:16' 12-12-2020
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 286
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ …………
CHI BỘ …………….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


…………, ngày …. tháng … năm 2020


PHIẾU XIN Ý KIẾN
Chi ủy nơi cư trú


Kính gửi:

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Chi bộ Trường THPT Số 2 Bắc Hà trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên………………………………..tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm)

T/M BAN CHI ỦY
BÍ THƯ


…………..

ĐẢNG ỦY … ………………..
CHI BỘ…………………………….
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày….tháng…. năm…..

PHIẾU NHẬN XÉT
đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ
với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về Đảng viên………………………………………………………như sau:
1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.
Nêu gương tốt Nêu gương Chưa nêu gương
2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trường, đường lối của Đngr, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.
Gương mẫu đi đầu Gương mẫu Chưa gương mẫu
3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kì và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú
Tham gia đầy đủ Tham gia chưa đầy đủ Không tham gia
4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú vê các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.
Thường xuyên, tích cực Thường xuyên Chưa thường xuyên
5. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mó quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Rất tích cực Tích cực Chưa tích cực
6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt
Biểu dương Không đề nghị Xem xét xử lý
7. Nhận xét khác:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
Gửi ý kiến