Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Phương trình Hóa học lớp 10 (Chương 5+6)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phước Sang
Ngày gửi: 17h:51' 12-02-2016
Dung lượng: 653.5 KB
Số lượt tải: 1125
 I - CLO
2Fe + 3Cl2 2FeCl3
Cl2 (k) + H2 (k) 2HCl (k) (Sản xuất HCl)
Cl2 + H2O HCl + HClO
Cl2 + 2NaOH () NaCl + NaClO + H2O
Cl2 + 2NaI 2NaCl + I2 (Điều chế I2)
Cl2 + 2FeCl2 2FeCl3
Cl2 + SO2 + 2H2O 2HCl + H2SO4
MnO2 + 4HCl (đ) MnCl2 + Cl2 + 2H2O (Điều chế Cl2)
2KMnO4 + 16HCl (đ) 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (Đ.C Cl2)
K2Cr2O7 + 14HCl (đ) 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2 (Đ.C Cl2)
KClO3 + 6HCl (đ) KCl + 3Cl2 + 3H2O (Điều chế Cl2)
2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 ( + H2 ( (Sản xuất Cl2)
2NaCl 2Na + Cl2
2AgCl 2Ag + Cl2
2P + 3Cl2 2PCl3
2P + 5Cl2 2PCl5
2S + Cl2 S2Cl2
3Cl2 + S + 4H2O 6HCl + H2SO4
Cl2 + SO2 + 2H2O 2HCl + H2SO4
4Cl2 + H2S + 4H2O 8HCl + H2SO4
Cl2 + F2 2ClF (Cl2 khử F2)
5Cl2 + 6H2O + Br2 10HCl + 2HBrO3 (Br2 khử Cl2)
5Cl2 + 6H2O + I2 10HCl + 2HIO3 (I2 khử Cl2)
Cl2 + KOH KClO + KCl + H2O
Cl2 + Ca(OH)2 CaOCl2 + H2O
2NaClO + 2HCl 2NaCl + Cl2 (+ H2O
CaOCl2 + 2HCl CaCl2 + Cl2 + H2O
3Cl2 + 6KOH 5KCl + KClO3 + 3H2O
Cl2 + 2KOH KCl + KClO + H2O
II - HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIĐRIC
2M + 2nHCl 2MCln + H2 ( (M: Kim loại)
6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2
2HCl + CuO CuCl2 + H2O
2HCl + Cu(OH)2 CuCl2 + 2H2O
2HCl + Na2SO3 2NaCl + SO2 + H2O
KClO3 + 6HCl KCl + 3Cl2 + 3H2O (Điều chế Cl2)
NaCl (r) + H2SO4 (đ) HCl(k) + NaHSO4 (Đ.C HCl)
2NaCl (r) + H2SO4 (đ) 2HCl (k) + Na2SO4 (Đ.C HCl)
III - HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO
Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O (Điều chế nước Javen)
NaClO + CO2 + H2O NaHCO3 + HClO
NaClO + 2HCl NaCl + Cl2 + H2O
Cl2 + Ca(OH)2 (r) CaOCl2 + H2O (Điều chế clorua vôi)
CaOCl2 + 2HCl CaCl2 + Cl2 + H2O
2CaOCl2 + CO2 + H2O CaCO3 + 2HClO + CaCl2
2CaOCl2 2CaCl2 + O2
3Cl2 + 6KOH (dd) 5KCl + KClO3 + 3H2O (Đ.C KClO3)
4KClO3 KCl + 3KClO4
2KClO3 2KCl + 3O2 (Điều chế oxi)
IV - FLO
2Au + 3F2 2AuF3
F2 + H2 2HF(k)
2F2 + 2H2O 4HF + O2
2F2 + SiO2 SiF4 + O2
4HF + SiO2 SiF4 + 2H2O
CaF2 + H2SO4 đ CaSO4 + 2HF (
S + 3F2 SF6
F2 + H2S 2HF + S
VI - BROM
Br2 + 2Na 2NaBr
Br2 + 2NaI 2NaBr + I2 (Điều chế I2)
Br2 + H2 2HBr (
Br2 + H2O HBr + HBrO
Br2 + 5Cl2 + 6H2O ( 10HCl + 2HBrO3 (N.B Br2, Cl2)
2AgBr 2Ag + Br2
PBr3 + 3H2O H3PO3 + 3HBr
2HBr + H2SO4 Br2 + SO2 ( + 2H2O
5Cl2 + 6H2O + Br2 10HCl + 2HBrO3 (Br2 khử Cl2)
4HBr + O2 2H2O + 2Br2
5Br2 + 6H2O
VII - IOT
2Al + 3I2 2AlI3
I2 (r) + H2 (k) 2HI (k)
Cl2 + 2NaI 2NaCl + I2 (Điều chế I2)
5Cl2 + I2 + 6H2O 2HIO3 + 10HCl
8HI + H2SO4 4I2 + H2S + 4H2O
2HI + 2FeCl3 2FeCl2 + I2 + 2HCl
2NaI + Pb(NO3)2 PbI2 ( + 2NaNO3 I - OXI
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
2Mg + O2 2MgO
2H2 + O2 2H2O
C + CO2 ( 2CO
2CO + O2 2CO2
2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 (Điều chế SO2)
2Cu2O + O2 4CuO
2Fe(OH)2 + O2 Fe2O3 + 2H2O
2KNO3 2KNO2 + O2 (Điều chế O2)
2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (Điều chế O2)
2KClO3 2KCl + 3O2 (Điều chế O2)
2H2O2 2H2O + O2 (Điều chế O2)
2H2O 2H2 + O2 (Sản xuất O2)
2Cu + 2H2SO4 +
 
Gửi ý kiến