Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT TIẾNG ANH GIẢM TẢI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sao
Ngày gửi: 11h:09' 25-08-2011
Dung lượng: 398.0 KB
Số lượt tải: 370
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐỨC LINH ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Tổ Ngoại Ngữ


Phân phối chương trình môn tiếng Anh Khối 10 CTCB
Năm học 2011-2012

Cả năm: 105 tiết
Học kỳ I: 53 tiết
Học kỳ II: 52 tiết
Bài học
Tên bài học
Số tiết dạy
tiết trong
PPCT


Hướng dẫn học / Kiểm tra
1
1

Unit 1
 tra đầu năm 1
2


Reading A day in the life of ...
1
3


Speaking
1
4


Listening
1
5


Writing
1
6


Language Focus
1
7

Unit 2
School talksReading
1
8


Speaking
1
9


Listening
1
10


Writing
1
11


Language Focus
1
12

Unit 3
People’s backgroundReading
1
13


Reading
1
14


speaking
1
15


Listening
1
16


Writing
1
17


Language Focus
1
18

Test yourself A
1
19

Test 45’
1
20

Correct mistakes in the Test
1
21

Unit 4
Special EducationReading
1
22


Speaking
1
23


Listening
1
24


Writing
1
25


Language Focus
1
26

Unit 5
Technology and youReading
1
27


Reading
1
28


Speaking
1
29


Listening
1
30


Writing
1
31


Language Focus
1
32

Unit 6
An ExcursionReading
1
33


Speaking
1
34


Listening
1
35


Writing
1
36


Language Focus
1
37

Test yourself B
1
38

Test 45’
1
39

Correct mistakes in the Test
1
40

Unit 7
The Mass MediaReading
1
41


Speaking
1
42


Listening
1
43


Writing
1
44


Language Focus
1
45

Unit 8
CommunityReading
1
46


Speaking
1
47


Listening
1
48


Writing
1
49


Language Focus
1
50

Test yourself C
1
51

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
2
52 -53

Tổng số tiết HK I
53
Bài học
Tên bài học
Số tiết dạy
tiết trong
PPCT


Unit 9
Undersea WorldReading
1
54


Speaking
1
55


Listening
1
56


Writing
1
57


Language Focus
1
58

Unit 10
ConservationReading
1
59


Speaking
1
60


Listening
1
61


Writing
1
62


Language Focus
1
63


Language Focus
1
64

Unit 11
National ParksReading
1
65


Speaking
1
66


Listening
1
67


Writing
1
68


Language Focus
1
69


Language Focus
1
70

Test yourself D
1
71

Test 45’
1
72

Correct mistakes in the Test
1
73

Unit 12
MusicReading
1
74


Speaking
1
75


Listening
1
76


Writing
1
77


Language Focus
1
78

Unit 13
Film and CinemaReading
1
79


Speaking
1
80


Listening
1
81


Writing
1
82


Language Focus
1
83


Language Focus
1
84

Unit 14
The World CupReading
1
85


Speaking
1

No_avatar
Sao lại lừa thế "T"
 
Gửi ý kiến