Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quy chế làm việc chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Quyền
Ngày gửi: 15h:24' 24-03-2020
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN VÕ XU
CHI BỘ TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
***
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 01 – QC/CB
 Võ Xu, ngày 01  tháng 01 năm 2020

 ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN VÕ XU
CHI BỘ TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Số 01 – QC/CB                 
      
 Võ Xu, ngày 10  tháng 7 năm 2017QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN
(NHIỆM KỲ 2020 – 2022)

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;
- Căn cứ quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thị trấn Võ Xu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội của Chi bộ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn nhiệm kì 2020 – 2022,
Chi bộ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn xây dựng Quy chế làm việc. Quy chế này thể hiện nhiệm vụ quyền hạn và các mối quan hệ làm việc trong tập thể chi bộ, từng cá nhân đảng viên trong chi bộ với những nội dung cụ thể sau:
CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 1. Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là nơi trực tiếp nối liền với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện và kết nạp đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên.
Điều 2. Lãnh đạo mọi hoạt động của Chi bộ giữa hai kỳ đại hội, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy, của Đảng ủy và của Chi bộ.
Điều 3. Xây dựng công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả nhiệm kỳ. Cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội chi bộ phù hợp với từng giai đoạn, trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, xây dựng đội ngũ vững mạnh. Giữa hai kỳ đại hội, Chi bộ có trách nhiệm chuẩn bị nội dung nhân sự cho đại hội nhiệm kì tiếp theo của Chi bộ.
Điều 4. Thực hiện đầy đủ đúng thời gian quy địnhvề chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ, báo cáo nhanh cho Đảng ủy, thường xuyên nắm bắt các thông tin từ các tổ chức cơ sở của đơn vị.
Điều 5. Xây dựng chi bộ thực sự đoàn kết nhất trí, có mối quan hệ lành mạnh, mật thiết giữa chi bộ với quần chúng nhân dân nơi công tác và nơi cư trú.

CHƯƠNG II
CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA CHI BỘ

Điều 6. Mỗi tháng chi bộ tổ chức họp 1 lần vào tuần cuối mỗi tháng hoặc đầu tháng sau (trước khi nhà trường họp hội đồng) và phải sau khi họp chi ủy chi bộ, thời gian họp tùy theo nội dung Chương trình công việc, khi cần thiết chi bộ có thể triệu tập họp bất thường, trong các phiên họp chi bộ có thể triệu tập các thành phần mở rộng theo yêu cầu nội dung, tính chất công việc cần phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện. Trường hợp bất thường hoặc thiên tai, dịch bệnh… Chi bộ có thể triển khai họp qua mạng internet.
Điều 7. Nội dung các cuộc họp phải được chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Các đảng viên phụ trách bộ phận phải có sự đánh giá công tác thời gian qua và có phương hướng cho thời gian tới trình trước Chi bộ để thống nhất. Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của chi bộ phải được đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Ngoài nghị quyết lãnh đạo hàng tháng Chi bộ còn xây dựng các nghị quyết chuyên đề đi sâu vào công tác dạy và học, công tác giáo dục đạo đức tư tưởng cho học sinh, CBCCVC trong trường.
CHƯƠNG III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

Điều 8. năng, trách nhiệm của chi ủy chi bộ.
1. Chi ủy chi bộ là cơ quan lãnh đạo của Chi bộ. Có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ và đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và trách nhiệm được giao của chi bộ và đảng viên.
2. Chi ủy bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số. Phát huy tính năng động, sáng
 
Gửi ý kiến