Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Phước
Ngày gửi: 22h:21' 05-05-2017
Dung lượng: 6.0 KB
Số lượt tải: 420
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-THĐ
An Thạnh, ngày tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường THCS Trịnh Hoài Đức
năm học 2016-2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch phòng GD&ĐT thị xã Thuận An về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016-2017;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường THCS Trịnh Hoài Đức;
Xét đề nghị của tổ Văn phòng nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016-2017 của trường THCS Trịnh Hoài Đức gồm các ông (bà) có tên sau:
1.
Ô. Đỗ Minh Thành
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2.
Ô. Phạm Văn Long
P. Hiệu trưởng
P. Trưởng ban

3.
B. Văn Thị Mỹ Tú
P. Hiệu trưởng
P. Trưởng ban

4.
B. Bùi Thị Tuyền Ngân
Trưởng ban TTND
Thành viên

5.
B. Trương Lệ Ngọc
Chủ tịch CĐCS
Thành viên

6.
B. Trần Thị Xuân Hương
TT tổ Văn phòng
Thành viên

7.
B. Bùi Ái Lộc
TTCM
Thành viên

8.
Ô. Nguyễn Văn Thăng
TTCM
Thành viên

9.
B. Lý Thị Ngọc Điệp
TTCM
Thành viên

10.
Ô. Dương Văn Lê
TTCM
Thành viên

11.
B. Phan Thị Như Huệ
TTCM
Thành viên

12.
Ô. Nguyễn Quốc Dũng
TTCM
Thành viên

13.
B. Lê Thị Thu Hằng
TTCM
Thành viên

14.
B. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
TTCM
Thành viên

15.
B. Hoàng Thị Dương
Bí thư Đoàn TNCS
Thành viên

16.
B. Nguyễn Thị Anh Thư
TPT Đội TNTP
Thành viên

17.
Ô. Đặng Văn Hùng
Trưởng BĐD CMHS
Thành viên (mời)

Điều 2. Ban chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016-2017 của trường THCS Trịnh Hoài Đức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch; Tuyên truyền phổ biến nội dung tới toàn thể cán bộ viên chức; Báo cáo tình hình thực hiện theo yêu cầu của các cấp.
Điều 3. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các bộ phận liên quan trong nhà trường và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký../.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Niêm yết;
- Lưu: VT.

Đỗ Minh Thành

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓