Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập tổ công tác Thư viện năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:48' 03-09-2015
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ-LTR
 Đạ Tông, ngày tháng 09 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ cộng tác viên thư viện năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ- BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
Căn cứ quyết định số 61/1998/QĐ – BGD& ĐT ngày 6 tháng 11 năm 1998 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động thư viện trường phổ thông;
Theo đề nghị của bộ phận thư viện nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập tổ cộng tác viên thư viện năm học 2015-2016 gồm các ông(bà) có tên sau:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
Bà: Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó Hiệu trưởng
Tổ trưởng

2
Bà: Bùi Thị Nhàn
CB. Thư viện
Tổ phó

3
Bà: Lê Thị Kiều Thu
CT. Công đoàn
Thành viên

4
Bà: Nguyễn Thị Xuân
TPT. Đội, BTCĐ
Thành viên

5
Ông: Nguyễn Huy Du
TTCM: Toán – tin
Thành viên

6
Bà: Hoàng Thị Minh Ngọc
TTCM: Ngữ văn
Thành viên

7
Bà: Nguyễn Thị Kim Sen
TTCM: AV – TD - NH
Thành viên

8
Ông: Hồ Đình Ngũ
TTCM: Sử - địa
Thành viên

9
Ông: Bùi Đình Đương
TTCM: Sinh - hóa
Thành viên

10
Bà: Nguyễn Thị Hoài
TT Văn phòng
Thành viên

11
Giáo viên chủ nhiệm các lớp
GVCN
Thành viên

12
Ban đại diện cha mẹ học sinh
Trưởng ban cha mẹ HS
Thành viên

13
Đại diện lớp trưởng các khối lớp
Lớp trưởng
Thành viên

Điều 2: Tổ cộng tác viên thư viện có trách nhiệm giúp cán bộ thư viện tổ chức các hoạt động của thư viện theo quy định hiện hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Bộ phận văn phòng; Bộ phận phụ trách thư viện và các ông(bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.
- Lưu: TV.
HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến