Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Reported speech(Ngữ pháp và bài tập có đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Công Minh
Ngày gửi: 20h:11' 01-07-2009
Dung lượng: 16.6 KB
Số lượt tải: 23125
Số lượt thích: 9 người (Lê Anh Hoàng, Trần Thị Vinh, nguyễn linh lam, ...)
REPORTED SPEECH
A.Grammar:
**Câu tường thuật là loại câu thuật lại lời nói của một khác dạng gián tiếp.
Eg:Hoa said,”I want to go home”
Hoa said she wanted to go home.

*Remember:-Khi chuyển từ một lời nói trực tiếp sang gián tiếp chúng ta cần ý một số vấn đề sau:
a.Nếu động từ thuật chia ở các thì hiện tại thì chúng ta giữ nguyên thì của động từ chính,các đại từ chỉ định,các trạng từ chỉ nơi chốn cũng trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp.
Eg:Hoa says,”I want to go home”.
TT-V chinh
Hoa says she wants to go home.
-He says,”I am going to Hanoi next week”.
He says he is going to HN next week
b.Nếu động từ tuờng thuật của câu ở thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ 1 bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp theo quy tắc sau:
Tenses:
Direct Speech(Lời nói trực tiếp)
 Reported Speech(lời nói gián tiếp)

Present simple Hiện tại đơn
Past simple Quá khứ đơn

Present progressive Hiện tại tiếp diễn
Past progressive Quá khứ tiếp diễn

Past simple Quá khứ đơn
Past perfect Quá khứ hoàn thành

Past progresive Quá khứ tiếp diễn
Past perfect progressive QK hoàn thành tiếp diễn

Present perfect Hiện tại hoàn thành
Past perfect Quá khứ hoàn thành

Present perfect progressive
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Past perfect Quá khứ hoàn thành
Past perfect Quá khứ hoàn thành

Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 Will/shall (would/should;
must(had to.
*Các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn cũng như đại từ chỉ định được thay đổi theo quy tắc sau:
today( that day
tonight(that night

tomorrow(the next day/the following day this(that
yesterday(the day before/the previous day these(those
ago(before this/that(the
now(then here(there.
next Sunday(the next/following Sunday
last Tuesday(the previous Tuesday/the Tuesday before.
The day after tomorrow(in two days’ time/two days later.
(Nguyên tắc trên được áp dụng cho tất cả các loại câu tường thuật.
**Có 3 loại câu tường thuật cơ bản:
1.Reported statements(tường thuật dạng câu kể)
S+say(s)/said+(that)+S+V

*says/say to+O(tells/tell+O said to+O(told+O
Eg:He said to me”I haven’t finished my work”(He told me he hadn’t finished his work.
2.Reported questions:(Tường thuật dạng câu hỏi)
a.Yes/No questions:
S+asked/wanted to know/wondered+if/weather+S+V

Eg .”Are you angry?”he asked(He asked if/whether I was angry.
(Chuyển câu hỏi ở câu trực tiếp sang dạng khẳng định rồi thực hiện thay đổi thì,trạng từ chỉ thời gian,nơi chốn,chủ ngữ,tân ngữ...)
b.Wh-questions:
S+asked(+O)/wanted to know/wondered+Wh-words+S+V.

*says/say to+O(asks/ask+O
said to+O(asked+O.
Eg.”What are you talking about?”said the teacher.
(The teacher asked us what we were talking about.
3.Reported commands.(Tường thuật câu mệnh lệnh)
*Khẳng định:S+told+O+to-infinitive.
Eg.”Please wait for me here,Mary.”Tom said(Tom told Mary to wait for him there.
*Phủ định:S+told+O+not to-infinitive.
Eg.”Don’t talk in class”,the teacher said to us.-->The teacher told us not to talk in class.
*Reporting verbs:
-agree,decide,offer,promise,refuse...+to-infinitive
-advise,ask,encourage,invite,remind,tell,want,warn...+O+to infinitive
-admit(thừa nhận),deny(phủ nhận),
Avatar
giáo án tuyệt lắm, tôi rất thích bài soạn này, cảm ơn thầy nhiều
Avatar
Thân tặng các thầy cô! Mời các thầy cô ghé thăm nhà! http://violet.vn/thptsamson
No_avatar

Cám ơn thầy, bài tập rất hay và đa dạng Cười nhăn răng

Avatar

cảm ơnCười nhăn răng

 

No_avatar

cám ơn

No_avatar

bài wood này rất có ích

No_avatarf

cám ơn thầy/ cô

No_avatar

cám ơn

No_avatarf

Cảm ơn quý thầy cô!!!

No_avatar

THANKS YOU 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓