Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

REPORTED SPEECH WITH GERUND & INFINITIVE

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bj Dao
Ngày gửi: 12h:19' 31-08-2017
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 3322
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Quốc Thái)
REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE AND GERUND

Bảng đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ địa điểm và thời gian

Now
Then

Today
That day

Tonight
That night

Yesterday
Tomorrow
the previous day/ the day before
the following day/ the day after/the next day

Last + Time
Next + Time
EX: last summer
next week
The previous time/ the time before
The following + time/ The + time +after/The + next + time
( the previous summer/ the summer before
( the following week/ the week after

This
That

These
Those

Here
There


các nhân /tân /tính

S
O
POSSESSIVE ADJ

I
me
my

YOU
you
your

WE
us
our

THEY
them
their

HE
him
his

SHE
her
her

IT
it
its


( GERUND
Verb + Preposition
Here are some verbs plus a preposition followed by a gerund: 

to apologize for __________ing
to confess to __________ing to object to __________ing
to complain about __________ing to participate in __________ing
to dream of __________ing to take part in __________ing
to insist on __________ing to think of __________ing to look forward to __________ing to win by __________ing

Verb + Object + Preposition
Here are some verbs plus an object plus a preposition followed by a gerund: 

to accuse someone of __________ing to prevent someone from __________ing
to blame someone for __________ing to keep someone from __________ing
to charge someone with __________ing to stop someone from __________ing
to compliment someone on ___________ing to thank someone for __________ing
to congratulate someone on ___________ing to take advantage of __________ing
to criticize someone for ___________ing to warn someone against _________ing
to fine someone for __________ing to have a good reason for __________ing
to have difficulty in __________ing
To Be + Adjective + Preposition 
Here are some combinations of the verb "to be" plus an adjective plus a preposition followed by a gerund: 

to be accustomed to __________ing to be interested in __________ing to be excited about __________ing to be capable of __________ing to be responsible for __________ing to be used to __________ing to be tired of __________ing to be bored with __________ing to be good for __________ing to be good at __________ing to be bad at __________ing to be guilty of __________ing

To Be + Noun + Preposition  
Here are some combinations of the verb "to be" plus an object plus a preposition followed by a gerund:  

to be a victim of __________ing to be an advocate of __________ing to be a believer in __________ing to be a supporter of __________ing
to be a critic of __________in
PRACTICE

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with infinitives.
“Remember to write to me soon,” she said to me.
She reminded ...................................................................................................................................................
“You’d better spend more time learning to write,” I said to the boy.
I advised ...........................................................................................................................................................
“Would you like to have dinner with us tonight?” Mike said to Linda.
Mike invited .....................................................................................................................................................
“Please, please turn off the T.V, John,” said Tom.
Tom begged .....................................................................................................................................................
“Don’t lean your bicycles against my windows, boys,” said the shopkeeper.
The shopkeeper warned ...................................................................................................................................
“Open the safe,” the robber said to the bank clerk.
The robber ordered ...........................................................................................................................................
“Leave this space clean, David,” she said.
She told ............................................................................................................................................................
“Shall I open the window for you, Edna?” he said.
He offered ........................................................................................................................................................
“I’ll wait for you. I promise,” he said to me.
He promised .....................................................................................................................................................
“Would you like to come with me?” John said to Mary.
John invited ......................................................................................................................................................
“Don’t forget to take the holiday,” Mark said to me.
Mark reminded me ...........................................................................................................................................
“You should take a holiday,” Jane said to David.
Jane advised .....................................................................................................................................................
“I thought you took a holiday last summer,” Tom said to Sophia.
John expected Sophia .......................................................................................................................................
“Taking a holiday would be a good idea,” George said.
George proposed .............................................................................................................................................
“ You really must take a holiday, Linda,” Jim said.
Jim told .............................................................................................................................................................
“Don’t touch that switch, Peter
 
Gửi ý kiến