Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Review ENGLISH 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thuy Linh
Ngày gửi: 14h:22' 01-11-2016
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 1156
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1: Write English
Gia đình:................................
Ông :......................................
Bà:..........................................
Bố: ........................................
Mẹ: ......................................
Chị, em: ...............................
Anh, em: ..............................
Em bé: ...................................

Exercise 2: Reorder these words
is / brother ? / How / old / your
_________________________________________
mother ? / How / is / old / your
_________________________________________
young. / is / mother / My
_________________________________________
is / grandmother / That / my
_________________________________________
are / people / in my family. / There / four
_________________________________________
sixty-five / years old. / grandmother / My / is
_________________________________________
the photo / This / of my family. / is
_________________________________________
man ? / that / Who’s
_________________________________________
that / Who’s / woman ?
_________________________________________
your / old ? / Is / grandfather
_________________________________________
Exercise 3: Match
1.Who’s that ?

a.I’m nine.

2.How old are you ?

b. He’s thirty-two.

3. How old is your father ?

c. She’s thirty.

4.How old is your mother ?

d. It’s my sister.


Exercise 4: Complete
she
beautiful
woman
thirty-eight
mother

Mary : Who’s that ______________?
Lan: She’s my _________________.
Mary: How old is ______________?
Lan: She is ______________ years old.
Mary: She looks young and ______________.
Lan: Thank you !
Exercise 5: Reorder these words
old / How / you ? / are - eight / I’m / old. / years
___________________________________________
your sister ? / How old / is – ten / She’s / old. / years
___________________________________________
grandfather ? / is / old / your / How
___________________________________________
man / That / father. / is / my
___________________________________________
my / girl / is / sister. / That
___________________________________________
Exercise 6: Reorder these words
large ? / Is / bedroom / the
_________________________________________
small / My / bathroom / is
_________________________________________
a / There / garage. / is
_________________________________________
garden ? / there / a / Is
_________________________________________
gate ? / colour / the / What / is
_________________________________________
Exercise 7: Complete and answer
room
house
garden
There

Hi. My name is Lan. This is my ____________. It is large. The gate of the house is brown. There is a _____________ in front of the house. __________ is a pond in the garden. You can see the living ____________ in the house. It’s quite big.
1.Is Lan’s house small ?
__________________________

2.What colour is the gate ?
__________________________

3.Is there a garden ?
__________________________

4.Is there a yard ?
__________________________

Exercise 8: Complete
1. L__ving room
4.. B__th room
7. gar__ge
2. d__ning room
5. g__rden
8. f__nce
3. __itchen
6. __ard
9. p__nd

10. g__te
11. l__ke
12. f__eld

Exercise 9: Reorder
my / This / house / is
.............................................................................................
lake. / There / a / is
.............................................................................................
there / fence ? / Is / a – isn’t. / No, / there
.............................................................................................
pond ? / there / Is / a – there / Yes, / is.
.............................................................................................
your / this / house ? / Is – is. / Yes, / it
.............................................................................................
living room / your / Is / big ? – isn’t. / it / No,
.............................................................................................
yard / Is / your / large ? – Yes, / is. / it
.............................................................................................
the garage / Is / big ? – No, / isn’t. / it
.............................................................................................
very / It / beautiful. / is
.............................................................................................
Mai’s house / big ? / Is – Yes, / is. / it
.............................................................................................
Exercise 11: Complete
This _____ my house. It _____ big.
Is _______ a pond near your house ?
What _______ is your house ? – It’s blue.
Is your house big ? – No, it __________.
There is a garden _____ front of the house.
Exercise 12: Reorder these words
the / posters ? / Where / are
_______________________________________________
the / is / Where / ball ?
_______________________________________________
on / They / table. / the / are
________________________________________________
pictures ? / Where / the / are
________________________________________________
the / under / It’s / bed.
________________________________________________
Exercise 13: Match
1.They are

a.the coats ?

2.Where are

b.are behind the door.

3.It

c.the ball ?

4.Where is

d.is on the table.

Exercise
 
Gửi ý kiến