Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

dot chay hh ankan cung day dong dang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hai
Ngày gửi: 09h:29' 06-01-2014
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 481
Số lượt thích: 0 người
Đốt hỗn hợp ankan Đồng đẳng kế tiếp
Bài 1. Đốt 10,2 gam hỗn hợp A gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp cần 36,8 gam O2. Tìm CTPT của 2 ankan và khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp. ĐA: C3H8 và C4H10
Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp hai ankan là đồng đẳng kế tiếp rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 134,8 gam. Tìm CTPT của 2 ankan.
Bài 3. Đốt cháy 3 lít (đktc) hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng CaCl2 khan và bình 2 đựng KOH đặc. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng 6,43 gam, bình 2 tăng 9,82 gam. Xác định CTPT của các ankan và tính % thể tích của mỗi khí
Bài 4. Đcht19,2 gam hh hai ankan kế tiếp thu được 14,56 lit CO2 (ở 00C và 2 atm). Xác định CTPT và CTCT của hai ankan.
Bài 6. Đcht a gam hhX gồm hai hidrocacbon kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được 7,84 lít CO2 và 9 gam H2O.
a) Xác định giá trị của a
b) Xác định công thức tính thành phần % khối số mol mỗi chất trong hỗn hợp X.
Bài 7. Đcht hh X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đđ được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Xác định CTPT của 2 ankan.
Bài 8. Để đốt cháy hoàn toàn 11,2 lit hổn hợp 2 hidrocacbon no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, sản phẩm khí thu được cho qua bình NaOH thấy tạo ra 95,4 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Xác định CTPT và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.
Bài 9. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp 2 hidrocacbon là đồng đẳng liên tiếp nhau, sản phẩm cháy thu được có tỉ lệ thể tích CO2 và H2O là 12 : 23. Tìm CTPT và % thể tích của mỗi hidrocacbon
Bài 11. Hỗn hợp X chứa 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam X cần dùng vừa hết 54,88 lit O2 (đktc) Xác định CTPT và tính thành phần % về khối lượng của từng chất trong hổn hợp X.
Bài 12. Đcht 29,2g hỗn hợp 2 ankan A và B là đồng đẳng kế tiếp. Sản phẩm sinh ra cho vào dung dịch Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng thêm 134,8g. Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành khi đốt 2 ankan và tìm CTPT của A, B.
Bài 13. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon là đồng đẳng kế tiếp cần 12,32 lit O2 thu được 6,72 lit CO2
a. Chứng minh hỗn hợp gồm 2 ankan
b. Tìm CTPT và phần trăm khối lượng mỗi ankan
Bài 14. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon là đồng đẳng kế tiếp cần 13,44 lit O2 (đktc) thu được 7,84 lit CO2
a. Chứng minh hỗn hợp gồm 2 ankan
b. Tìm CTPT và tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất
.........................................................................................................................................................................................
Đốt hỗn hợp ankan Đồng đẳng kế tiếp
Bài 1. Đốt 10,2 gam hỗn hợp A gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp cần 36,8 gam O2. Tìm CTPT của 2 ankan và khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp. ĐA: C3H8 và C4H10
Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp hai ankan là đồng đẳng kế tiếp rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 134,8 gam. Tìm CTPT của 2 ankan.
Bài 3. Đốt cháy 3 lít (đktc) hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng CaCl2 khan và bình 2 đựng KOH đặc. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng 6,43 gam, bình 2 tăng 9,82 gam. Xác định CTPT của các ankan và tính % thể tích của mỗi khí
Bài 4. Đcht19,2 gam hh hai ankan kế tiếp thu được 14,56 lit CO2 (ở 00C và 2 atm). Xác định CTPT và CTCT của hai ankan.
Bài 6. Đcht a gam hhX gồm hai hidrocacbon kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được 7,84 lít CO2 và 9 gam H2O.
a) Xác định giá trị của a
b) Xác định công thức tính thành phần % khối số mol mỗi chất trong hỗn hợp X.
Bài 7. Đcht hh X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đđ được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Xác định CTPT của 2 ankan.
Bài
 
Gửi ý kiến