Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gián tiếp nâng cao 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Ánh Linh
Ngày gửi: 20h:44' 17-01-2014
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
Đề ôn gián tiếp năng cao
Sử dụng các từ trong ngoặc để chuyển từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp:
“ Open the safe” the robber said to the blank clerk.( order)
“ Leave this space clear” the notice said( warn)
“ Mr. Brown , this is Miss White” he said ( offer)
“ Shall I open the door for you?” he said ( introduce)
“ I will wait for you, I promise” he said to me ( promise)
“ Don’t touch that switch, Peter” I said. ( warn)
“ Read it before you sigh it” he said to his client ( advise)
“ Will you help me, please?” she said ( ask)
“ Please do as me say” he said to me( beg)
“ Don’t forget to prune the roes” my aunt said to me ( remind)
“ Don’t go to near the edge, boys” their father said ( warn)
“ Why don’t you come here in the spring?” he said to them (invite)
“ I will ring you tomorrow” he said ( promise)
“ Will you be quite!” he said ( tell)
“ Would you like to come to my party, Mary?” the boy said (invite)
“ You took the book without paying it, didn’t you?” the shopkeeper said to her ( accuse)
“ Honestly, I’ve never met him before” she said ( regret)
“ Let’s go to this bar here” my friend said( suggest)
“It’s me who took the money , I will pay it back” he said (admin)
“ I wish I had studied more when I was younger” my sister said ( regret)
“ What would have happened if we hadn’t received the warning?” he asked ( know)
“ Don’t forget to join the contest tomorrow evening.” Jane said( remind)
“ How about giving Tom a T- shirt on his birthday tonight” Lan said ( suggest)
“ I’m sorry I damaged your tape recorder , Mike” Bob said ( apologise)
“ Would you like me to clean the room for you?” she said ( offer)
“ Remember to write to me soon” she said to me ( remind)
“ You’d better spend more time learning to write “ I said to the boy ( advise)
“ Would you like to have dinner with us tonight?” she said to Lan ( invite)
“ Please, switch off thi TV, John” Tom said ( tell)
“ Don’t lean your bikes against my windows , boys” the shopkeeper said ( beg)
 
Gửi ý kiến