Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi toán vòng 11 lớp 5 năm học 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Hà
Ngày gửi: 15h:21' 23-01-2014
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: 18,97 × 7,8 + 18,97 × 2,2 = 
Câu 2: 125% của 24 = 
Câu 3: Một cửa hàng nhập vào mỗi hộp bánh là 70000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán hộp bánh đó ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán mỗi hộp bánh? Trả lời: Cửa hàng đó phải bán hộp bánh đó với giá đồng.
Câu 4: Hai số có tổng bằng 1936,8. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau.  Vậy số thứ nhất 
Câu 5: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 2013,5 và nhỏ hơn 2014,5 . Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài.
Câu 6: Tổng của hai số bằng 28,1; số lớn hơn số bé 9,1 đơn vị. Hỏi cùng phải bớt mỗi số đi bao nhiêu đơn vị để số lớn gấp đôi số bé? Trả lời: Cùng phải bớt mỗi số đi đơn vị.
Câu 7: Hai số có tổng bằng 126,81. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai.  Vậy số thứ hai là 
Câu 8: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448. Vậy số A là 
Câu 9: Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514.  Vậy số thập phân đó là 
Câu 10: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332 Vậy số A là 

Câu 1: Trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số bằng 
Câu 2: 19,86 × 126 – 99,3 × 25,2 = 
Câu 3: Một cửa hàng nhập vào mỗi hộp bánh là 70000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán hộp bánh đó ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán mỗi hộp bánh? Trả lời: Cửa hàng đó phải bán hộp bánh đó với giá đồng.
Câu 4: Hiệu của 2 số bằng 9,5. Tìm số lớn biết, 30% số lớn thì bằng 40% số bé.  Trả lời: Số lớn là 
Câu 5: Hai số có tổng bằng 1936,8. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau.  Vậy số thứ nhất 
Câu 6: Một cửa hàng mua vào một sản phẩm giá 100000 đồng. Cửa hàng bán ra được lãi 20% giá bán sản phẩm đó. Hỏi cửa hàng được lãi bao nhiêu khi bán sản phẩm đó? Trả lời: Cửa hàng được lãi đồng.
Câu 7: Cho một số tự nhiên có 3 chữ số. Biết 3 chữ số hàng trăm; hàng chục; hàng đơn vị của số đó là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Hỏi số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị nếu ta viết số đó theo thứ tự ngược lại. Trả lời: Số đó tăng thêm nếu viết theo thứ tự ngược lại.
Câu 8: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị. Trả lời: Số đó là 
Câu 9: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332 Vậy số A là 
Câu 10: Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514.  Vậy số thập phân đó là 
Bài thi số 2 Bài làm :
…….<………………<……………<…………<……………<……..<………….<…………<…………….<…………<…………..<……………………<……….<………………….<…………….<……………..<…………………<……………<…………...
Bài làm :
…….<………………<……………<…………<……………<……..<………….<…………<…………….<…………<…………..<……………………<……….<………………….<…………….<……………..<…………………<……………<…………...
Bài làm số 3
Câu 1;phép chia 41,678:3,45nếu lấy thương có 2chữ số ở phần thập phân thi số dư đó là :0,008
2/ Một HCN có chu vi bằng chu vi hình vuông
 
Gửi ý kiến