Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

04 Đề Thi Thử ĐH Toán Khối D

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 08h:24' 13-06-2020
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 3060
Số lượt thích: 2 người (Lam Thu Phuong, Phạm Văn Triều)
ĐỀ THI THỬ THPT MÔN TOÁN 2020
ĐỀ SỐ 03
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Cho số phức z thỏa mãn z = 1 – i. Tính giá trị của biểu thức P = |2z – 5 + 2i|
A. 1 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 2. Hàm số nào sau đây đạt cực trị tại x = 0
A. y = x³ + 3x – 2 B. y = x³ – 3x + 2 C. y = x³ – 3x² + 2 D. y = x³ + 2
Câu 3. Cho đồ thị hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau
x –∞ –1 +∞
y` + +
y 2
2
Khi đó đồ thị hàm số y = g(x) = có bao nhiêu tiệm cận đứng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–1; 2; –3/2). Điểm A không thuộc mặt phẳng nào sau đây?
A. (P1): 2x – y – 2z + 1 = 0 B. (P2): 2x + y – 2z – 3 = 0
C. (P3): 2x – y + 2z + 7 = 0 D. (P4): 2x + y + 2z – 1 = 0
Câu 5. Cho hàm số y = f(x) có tập xác định D = (0; +∞); có đạo hàm y′ > 0 với mọi x > 0 và f(1) = 0. Xét hàm số g(x) = [f(x)]². Chọn khẳng định sai
A. Hàm số g(x) có giá trị nhỏ nhất là 0 B. Hàm số g(x) đồng biến trên D
C. Hàm số g(x) có tập xác định là D D. Hàm số g(x) đạt cực trị tại x = 1
Câu 6. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số f(x) = x³ + 3x² là
A. (1; 4) B. (2; 20) C. (–2; 4) D. (0; 0)
Câu 7. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y = 3x; y = 0; x = 1 và x = 4. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành là
A. 190π B. 189π C. 188π D. 187π
Câu 8. Cho đồ thị hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau
x –∞ 1 3 +∞
y` + 0 – 0 +
y 2 +∞
–∞ –2
Số cực trị của hàm số g(x) = f(x²) là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 9. Điểm biểu diễn số phức z = –1 + 2i là điểm nào trong hình vẽ sau đây?

A. P B. Q C. M D. N
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, số mặt cầu khác nhau có bán kính bằng 1 tiếp xúc với cả ba mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Ozx) là
A. 4 B. 3 C. 6 D. 8
Câu 11. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định
A. y = x³ – 3x² + 4 B. y = x³ – 3x + 4 C. y = x³ + 3x – 4 D. y = x³ + 3x² – 4
Câu 12. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm y` = 3x(x² – 1). Hàm số đồng biến trên các khoảng là
A. (–∞; –1), (1; +∞) B. (–1; 0), (1; +∞) C. (–∞; 0), (1; +∞) D. (–∞; 0), (0; 1)
Câu 13. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh tất cả các cạnh bằng a. Tính tan α với α là góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy
A. 1 B. 1/2 C. 1/3
 
Gửi ý kiến