Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kscl giua ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:53' 07-01-2017
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 469
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Hoàng Linh, Lê Văn Bình)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
Môn: TOÁN HỌC- LỚP 6
Thời gian làm bài : 60 phút
Họ và tên HS:.................................................Lớp: 6......Trường THCS Trúc Lâm
SBD
…………
Giám thị 1
.................................................
Giám thị 2
....................................
Số pháchĐiểm
.............
Giám khảo 1
...............................................
Giám khảo 2
....................................
Số phách

Đề A:
Bài 1: (2 điểm).
a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 17 theo hai cách.
b/ Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống: 11.....A ; {15; 16}.....A ; 19.....A
Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh:
a/ 25.27.4
b/ 63 + 118 + 37 + 82
Bài 3: (2 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
a/ 4. 52 – 64: 23
b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]
Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số tự nhiên x biết:
a/ x + 55 = 60
b/ 12x – 33 = 32015 : 32014
Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A , B , C thẳng hàng theo thứ tự đó
a) Viết tên các tia gốc A , gốc B , gốc C
b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc B
c) Viết tên các tia trùng nhau
Bài 6 (1.5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 220
Chứng tỏ rằng M  5
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.


Không làm bài vào phần gạch chéo này


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
Môn: TOÁN HỌC- LỚP 6
Thời gian làm bài : 60 phút
Họ và tên HS:.................................................Lớp: 6......Trường THCS Trúc Lâm
SBD
Giám thị 1
.................................................
Giám thị 2
....................................
Số phách


Điểm
.............
Giám khảo 1
...............................................
Giám khảo 2
....................................
Số phách

Đề B:
Bài 1: (2 điểm).
a/ Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 20 và nhỏ hơn 27 theo hai cách.
b/ Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống: 22.....B ; {25; 23}.....B ; 28.....B
Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh:
a/ 2.41.5
b/ 56 + 173 + 127 + 44
Bài 3: (2 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
a/ 52 – 64: 23
b/ 204 :[119 – ( 23 – 6)]
Bài 4: (1.5điểm). Tìm số tự nhiên x biết:
a/ x - 55 =10
b/ 2x – 27 = 32015 : 32014
Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm M , N , P thẳng hàng theo thứ tự đó
a) Viết tên các tia gốc M , gốc N , gốc P
b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc N
c) Viết tên các tia trùng nhau
Bài 6 (1.5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 220
Chứng tỏ rằng M  5
Bài làm
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................


Không làm bài vào phần gạch chéo này


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I
MÔN TOÁN 6-Năm học 2014-2015
Đề A:
Câu
Nội dung
Biểu điểm

1
a/ A = {11; 12; 13; 14; 15; 16}
A = {x  N / 10 < x < 17}
b/ 11.A ; {15; 16} A ; 19  A
0,5đ
0,5đ
1 đ

2
a/ 25.27.4.
= (25.4).27
= 100.27 = 100.27 = 2700
b/ 63 + 118 + 37 + 82
= (63 + 37) + (118 + 82)
= 100 + 200 = 300


0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

3
a/ 4. 52 – 64: 23
= 4.25 – 64: 8
= 100 – 8 = 92
b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]
= 24.[119 – 17]
= 24.102 = 2448

0,5đ
0,5đ
 
Gửi ý kiến