Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BT + Giải chi tiết phần ĐXC P1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 11h:25' 11-04-2015
Dung lượng: 507.7 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP VỀ PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU
Câu 1. .một gia đình sử dụng hết 1000kwh điện trong một tháng. Cho tốc độ ánh sáng là 3.10*8. nếu có cách chuyển một chiếc móng tay nặng 0,1g thành điện năng thì sẽ đủ cho gia đình sử dụng trong bao lâu
A. 625 năm B.208 năm 4 tháng C. 150 năm 2 tháng D. 300 năm tròn
Giải: Điện năng gia điình sử dụng trong 1 tháng W = 1000kWh = 3,6.109J
Nawngb lượng nghỉ của 0,1g móng tay: E = mc2 = 9.1012J
Thời gian gia đình sử dụng t = = = 2500 tháng = 208 năm 4 tháng. Đáp án B
Câu 2: Điện áp giữa hai đầu của một đoạn mạch là . Số lần điện áp này bằng 0 trong mỗi giây là:
A. 100. B.2 C.200 D 50
Trong mỗi chu kì điện áp bằng 0 hai lần. Trong t = 1 s tức là trong 50 chu kì điện áp bằng 0: 50 x 2 = 100 lần. Chọn đáp án A

Câu3 : Cho đoạnmạch AB gồmhaiđoạnmạch AM ntvới MB. Biếtđoạn AM gồm R ntvới C và MB cócuộncảmcóđộtựcảm L vàđiệntrở r. Đặtvào AB mộtđiệnápxoaychiều u = Ucosωt (v). Biết R = r = , điệnáphiệudụnggiữahaiđầu MB lớngấp n = điệnáphaiđầu AM. Hệsốcôngsuấtcủađoạnmạchcógiátrịlà
A. 0,866 B. 0,975 C. 0,755 D.0,887

Giải: Vẽgiảnđồvéctơnhưhìnhvẽ

TừR = r = ----->
R2 = r2 = ZL.ZC
(Vì ZL = (L; ZC = ----> ZL.ZC = )
= I2(R2 +ZC2)
 = I2(r2+ ZL2) = I2(R2+ ZL2)
Xét tam giác OPQ
PQ = UL + UC
PQ2= (UL + UC )2 = I2(ZL +ZC)2 = I2(ZL2 +ZC2 +2ZLZC) = I2 (ZL2 +ZC2 +2R2) (1)
OP2 + OQ2 = (2)
Từ (1) và (2) ta thấy PQ2 = OP2 + OQ2 ------> tam giác OPQ vuôngtại O
Từ UMB = nUAM = UAM
tan((POE) = ------>(POE = 300. Tứgiác OPEQ làhìnhchữnhật
(OQE = 600 ------>(QOE = 300
Do đógóclệchphagiữa u vàitrongmạch: ( = 900 – 600 = 300
Vìvậycos( = cos300= . Chọnđápán A

Câu 4: Đặtvào 2 đầuđoạnmạchchứacuôndâycóđiệntrở r= 20(vàđộtựcảm L= 0,2/((H) 1 hđtxoaychiều u = 160cos250(t. Xácđịnhdòngđiệnhiệudụngtrongmạch? A 2A B.3A C.1,6A D. 4A
Giải: u = 160cos250(t (V) = 80 + 80cos100(t (V). Tầnsốgóccủadòngđiện( = 100( (rad/s)
---> ZL = (L = 100( 0,2/( = 20(; ---> Z = = 40(
Dòngđiên qua mạchgồmhaithànhphần: I1chieu = U1/r = 4 (A)
Dòngđiênxoaychiều qua mạch I2 = U2 /Z = 40/40 = (A)
Theo địnhnghiacườngđộhiệudụng
P = I2r = (I12 + I22)r -------> I = = 3 (A) Chọnđápán B
Câu 5: Mộtmáybiếnthếcósốvòngdâycuộnsơcấpgấp 4 lầnsốvòngdâycuộnthứcấp. Cuộnsơcấpcóđiệntrở r1 = 1,5(độtựcảm L = 6,366(mH); cuộnthứcấpcóđiệntrở r2 = 2( . Đặtvàohaiđầucuộnsơcấpđiệnápxoaychiều 220V-50Hz thìđiệnáphiệudụnghaiđầucuộnthứcấpđểhởlà: A. 50V B. 40V C. 44V D. 55V Giải:
Ta có ZL = 2(fL( 2 (
Z1 = = 2,5(
I1 = = = 88 (A)
UL = IZL = 176 (V)

= = ------> U2 = = = 44 (V). Đápán C
Câu 6:Mạch R, L, C nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V), với ( thay đổi được. Thay đổi ( để LCmax. Giá trị ULmax là biểu thức nào sau đây:
A. ULmax = B. ULmax = 
C. ULmax = D. ULmax = 

Giải:
UL = = = = 
UL = ULmaxkhi(2 = ----->( = vàULmax = 
ULmax = = = 
= = = = 

Biếnđổibiểuthức Y = = = = 

Do đóULmax = = Chọnđápán A

Câu 7: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định , khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R, L, C
No_avatar

Cảm ơn bạn nhé, mình xin phép lấy đề nhé

Xem thêm: răng paris

Avatar

Bài tập rất hay ạ  

 
Gửi ý kiến