Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Khảo sát trẻ cuối năm 2014 - 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Xuân Hồng
Ngày gửi: 20h:14' 03-05-2015
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
Năm học: 2014 - 2015


Họ và tên trẻ: ……………………………………………………
Ngày sinh:………………… …; Học lớp:…… Trường Mẫu giáo Vạn Lương

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG BÀI TẬP
ĐẠT
CHƯA ĐẠT
GHI CHÚ

1. Kể những món ăn trong ngày tết? (10 điểm).
2. Bé hãy kể những nơi nguy hiểm không được đến gần (bàn là đang dùng, bếp đang nấu, vật nhọn sắc, bể chứa nước, giếng, ao, hồ…) (10 điểm).
3. Bé hãy gạch bỏ đối đồ vật không cùng nhóm. (Tranh1) (10 điểm).
4. Bật chụm chân liên tục vào 5 ô. (10 điểm).
5. Bé hãy đếm hình và nối số lượng tương ứng trong phạm vi 5. (Tranh 2) (10 điểm).
6. Trẻ đọc một bài thơ hoặc ca dao, đồng dao mà cháu thích. (10 điểm).
7. Cháu hãy chỉ hành vi đúng, sai của con người đối với nước, THTN (Tranh3) (10 điểm).
8. Hát thuộc một bài hát mà cháu thích nhất. (10 điểm).
9. Cháu hãy kể tên nhân vật, nội dung chính trong chuyện “Hồ nước và mây”. (10 điểm).
10. Cháu hãy sắp xếp xen kẻ màu (Hình) để trang trí. (10 điểm).
Tổng cộng

Xếp loại: ……………………
Ghi chú: Từ 50 điểm trở lên, không có câu nào dưới 3 điểm: Xếp loại: Đạt yêu cầu.
Dưới 50 điểm: Xếp loại Chưa đạt yêu cầu.
Vạn Lương, ngày tháng 5 năm 2015
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 1 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 2 HIỆU TRƯỞNG
BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM
TRẺ MẪU GIÁO 4 TUỔI
(Dành cho giáo viên khảo sát)

Tổng số điểm: 100 điểm , mỗi câu đúng 10 điểm

Cháu hãy kể những món ăn trong ngày tết? (10 điểm)
.- Trả lời đúng 4 món: 8 điểm
- Trả lời sai 1 món trừ 1 điểm
- Trả lời mạnh dạn, tự tin, không cần có gợi ý: 2 điểm

 2. Cháu hãy kể những nơi nguy hiểm không được đến gần (bàn là đang dùng, bếp đang nấu, bể chứa nước, giếng, ao, hồ…) (10 điểm).
- Trả lời đúng 4 nơi nguy hiểm : 8 điểm
- Trả lời đúng mà không cần gợi ý của giáo viên: 2 điểm


Cháu hãy gạch bỏ đối đồ vật không cùng nhóm. (Tranh1) (10 điểm).
- Gạch đúng 1 đối tượng không cùng nhóm: 5 điểm (2 đối tượng: 10 điểm).
- Gạch bỏ mà có sự gợi ý của giáo viên sẽ trừ 1.

Bật chụm chân liên tục vào 5 ô. (10 điểm).
- Thực hiện đúng kỹ thuật bật chụm chân liên tục vào 5 ô: 8 điểm,
Cụ thể:
+ Bật liên tục vào 5 ô, chân không chạm vòng: 5điểm
+ Hai chân rơi xuống nhẹ nhàng cùng lúc: 3 điểm
- Thực hiện đúng và đủ 2 yêu cầu của cô: 2 điểm
- Thực hiện chạm chân vào vòng mỗi lần trừ 1 điểm.


 5. Bé hãy đếm hình và nối số lượng tương ứng trong phạm vi 5. (Tranh 2) (10 điểm).
- Nối đúng số lượng mỗi hình: 2 điểm (4 hình: 8 điểm)
- Nối đúng số lượng mỗi hình mà không cần sự giải thích của giáo viên: 2 điểm

 6. Trẻ đọc một bài thơ hoặc ca dao, đồng dao mà cháu thích. (10 điểm)
- Đọc thuộc : 8 điểm
- Đọc diễn cảm: 2 điểm

 7. Cháu hãy chỉ hành vi đúng, sai của con người đối với nước, THTN (Tranh3) (10 điểm)
- Trả lời đúng mỗi hành vi: 1,5 điểm (5 hành vi: 7,5 điểm)
- Trả lời đúng mà không cần sự gợi ý của giáo viên: 2,5 điểm

 8. Cháu hãy hát 1 bài hát mà cháu thích nhất.(10 đ)
- Trẻ thuộc và hát đúng lời: 8 điểm
- Mạnh dạn, tự tin: 2 điểm


 9. Cháu hãy kể tên nhân vật, nội dung chính trong chuyện “Hồ nước
 
Gửi ý kiến