Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bt hoa dai cuong

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Tâm Hội
Ngày gửi: 20h:12' 27-11-2015
Dung lượng: 372.0 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
Chương11: DUNG DỊCH LỎNG
11.1 Chọn câu đúng. Độ tan của các chất trong nước trên thực tế thườøng được biểu diễn bằng:
Số mol chất điện ly rắn ít tan tan tối đa trong 1lít nước ở điều kiện đã cho
Số gam chất tan trong 1000g nước ở điều kiện đã cho
Số gam chất rắn ít tan tan tối đa trong 100g nước ở điều kiện đã cho
Số gam chất tan tan tối đa trong 100 ml nước ở điều kiện đã cho
11.2 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
Độ tan của chất ít tan AgI trong dung dịch NaCl 0,1N phụ thuộc vào lực ion của dung dịch.
Độ tan của các chất càng tăng khi nhiệt độ dung dịch càng tăng.
Độ tan của các chất chỉ phụ thuộc vào bản chất chất tan và nhiệt độ.
Độ tan chất ít tan sẽ tăng khi cho vào dung dịch ion cùng loại với một trong số các ion của chất ít tan đó.
11.3 Chọn đáp án đúng: Tính thể tích dung dịch (lít) HCl 4M cần thiết để có thể pha thành 1lit dung dịch HCl 0,5M.
0,0125 l
0,125 l
0,875 l
12,5 l
11.4 Chọn đáp án đúng: Cho phản ứng:
2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10CO2 + K2SO4 + 8H2O
Tính thể tích dung dịch KMnO4 0,2M cần dùng để pha chế 1 lít dun g dịch KMnO4 0,1N
200 ml
400 ml
50 ml
100 ml
11.5 Chọn đáp án sai: Dung dịch A có nồng độ phần trăm a, nồng độ mol CM, khối lượng riêng d (g/ml), phân tử lượng của A là M, s là độ tan tính theo g/100g H2Oø:
11.6 Chọn phát biểu đúng:
1) Nồng độ phân tử gam là số phần khối lượng (tính theo đơn vị gam) của chất tan hoặc của dung môi trong dung dịch.
2) Khối lượng riêng của một chất là khối lượng (tính bằng gam) của 1 cm3 chất đó.
3) Nồng độ molan cho biết số mol chất tan trong 1000g dung dịch.
4) Cần biết khối lượng riêng của dung dịch khi chuyển nồng độ % thành nồng độ phân tử gam hoặc nồng độ đương lượng gam.
1, 3
2, 4
1, 2, 4
2, 3
11.7 Chọn phát biểu đúng .
Khi hòa tan một chất A trong dung môi B, áp suất hơi bão hòa của dung môi B giảm.
Một chất lỏng luôn sôi ở nhiệt độ mà áp suất hơi bão hòa của nó bằng 1 atm.
Nước luôn luôn sôi ớ 100oC.
Nước muối sôi ở nhiệt độ thấp hơn nước nguyên chất.
11.8 Chọn phát biểu sai.
Ở cùng nhiệt độ T, áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch nghịch biến với nồng độ chất tan.
Độ giảm tương đối áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch bằng nồng độ phần mol của chất tan.
Áp suất hơi bão hòa của một dung dịch lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ của dung dịch.
Nhiệt độ sôi của dung dịch đồng biến với nồng độ molan của nó.
11.9 Chọn đáp án đúng:
Trong quá trình sôi của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi, nhiệt độ sôi của dung dịch:
Không đổi
Giảm xuống
Tăng dần
Lúc tăng lúc giảm
11.10 Với đại lượng k trong công thức định luật Rault 2: (T = kCm , phát biểu nào sau đây là chính xác:
k là hằng số chỉ phụ thuộc vào bản chất dung môi.
k là hằng số phụ thuộc vào nồng độ chất tan, nhiệt độ và bản chất dung môi.
k là hằng số phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất dung môi.
k là hằng số phụ thuộc vào bản chất chất tan và dung môi.
11.11 Chọn phát biểu đúng:
1) Aùp suất thẩm thấu của dung dịch có độ lớn bằng áp suất gây ra bởi chất tan nếu chất này ở thể khí lí tưởng, chiếm thể tích bằng thể tích của dung dịch và ở cùng nhiệt độ với nhiệt độ của dung dịch.
2) Aùp suất thẩm thấu tỉ lệ thuận với nhiệt độ của dung dịch.
3) Aùp suất thẩm thấu của một dung dịch điện li và không điện li ở cùng nhiệt độ và cùng nồng độ mol là khác nhau.
4) Định luật Vant’ Hoff (về áp suất thẩm thấu) đúng cho mọi dung dịch.
5) Aùp suất thẩm thấu tính theo nồng độ đương lượng gam của dung dịch.
1, 3 , 5
1, 2 , 3
1,2,
 
Gửi ý kiến