Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

AS- KIỂM TRA HK I TOÁN 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nghiệp
Ngày gửi: 08h:44' 14-12-2015
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 998
Số lượt thích: 2 người (Vũ Hà, Nguyễn Thị Kim Liên)
MA TRẬN, ĐÁP ÁN CỦA TỪNG ĐỀ THI HK I – TOÁN 7
MA TRẬN ĐỀ (ĐỀ XUẤT) THI HK I
MÔN : TOÁN 7
Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu

Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1/ Các phép tính trong Q
- Trình bày được tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng.
- Tính được giá trị của biểu thức bằng cách tính theo thứ tự thực hiện phép tính
- Tính được giá trị của x thông qua thứ tự thực hiện phép tính


- Tính được giá trị của x thông qua vận dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 câu
1 điểm
10%
1 câu
1 điểm
10%
1câu
0,75 điểm
7,5%
1 câu
0,75 điểm
7,5%
4 câu
3,5 điểm
35%

2/ Lũy thừa của một số hữu tỉ - Tính chất của lũy thừa- Vận dụng các tính chất của lũy thừa để so sánh các lũy thừa bậc cao.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %1 câu
1 điểm
10%
1 câu
1 điểm
10%

3/ Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau


- Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán thực tế.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1 câu
1,5 điểm
15%

1 câu
1,5 điểm
15%

4/ Hàm số

- Tính được giá trị y = f(x) của hàm số khi biết giá trị của biến x.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1 câu
1 điểm
10%


1 câu
1 điểm
10%

5/ Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
-
Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác


- Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Từ đó suy ra hai cạnh bằng nhau, hai góc bằng nhau
- Vận dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song (hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, ...) để chứng minh hai đường thẳng song song.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


2 câu
2 điểm
20%
1 câu
1 điểm
10%
3 câu
3 điểm
30%

Cộng
1 câu
2 câu
4 câu
3 câu
10 điểm


ĐỀ SỐ 1:
ĐỀ , ĐỀ XUẤT THI HK1
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề:
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a/ b/ 
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a/ b/ 
Bài 3: (1 điểm) Cho hàm số: .
Hãy tính: f(0); f(1); f; f(- 2) ?
Bài 4: (1,5 điểm)
Ba người A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3, 5, 7. Biết tổng số vốn của ba người là 105 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi người là bao nhiêu ?
Bài 5: (3 điểm) Cho , vẽ điểm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.
a/ Chứng minh: 
b/ Chứng minh: AB // DC
c/ Kẻ , . Chứng minh: M là trung điểm của EF.
Bài 6: (1 điểm) So sánh:
a/ và (Dành cho học sinh lớp không chọn)
b/ và (Dành cho học sinh lớp chọn)


HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Toán 7

Bài
Đáp án
Biểu điểm

Bài 1: a/
= 
= 
= 
= 1
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

 b/
 = 
= 
= 
0,5 đ

0,25 đ
0,25 đ

Bài 2: a/

 
Gửi ý kiến