Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÁC - LÊNIN SƯU TẦM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tùng
Ngày gửi: 14h:42' 07-02-2016
Dung lượng: 47.3 KB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
Môn : Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lenin
Bài Mở Đầu
Câu 1: Chủ nghĩa Mác-Lenin là một học thuyết cách mạng và khoa học.Đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời:Đúng
Phần 1.Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lenin
Chương 1:Chủ nghĩa duy vật biện chứng
**Câu 1: Vật chất theo quan niệm của triết học giống với vật chất cụ thể (VD:Nước là vật chất) đúng hay sai?.Tại sao?
Trả lời:=>Sai.Vì:
Quan niệm của triết học Mac-Lenin về vật chất:”vật chất là mội phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người ta cảm giác và được cảm giác của chúng ta chụp lại,chép lại phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”
Thứ nhất:Vật chất theo quan niệm của trù triết học là khái niệm chỉ toàn bộ thế giới vật chất (TGKQ) nó mang tính khái quát cao, vì vậy nó vô cùng vô tận và tồn tại một cách trừu tượng. Còn V/C theo nghĩa thông thường (vật thể) là những dạng vật chấtcụ thể thì có quá trình phát sinh phát triển và mất đi cho nên nó hữu hạn vì thé we Ko thể đồng nhất cái vô hạn với cái hữu hạn, cái cụ thể với cái trừu tượng, cái chung với cái riêng được vì vật chất theo quan niệm TH là cái chung còn vật thể là cái riêng là biểu hiện đa dạng của vật chất nói chung (TH)
**Câu 2: Ở động vật cũng có ý thức giống con người. nhận định đó đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời:=>Sai.Vì:
+ Ở động vật bậc cao bộ não khá phát triển.Vd:vượn,chó,khỉ,…nhưng chỉ dừng lại sự phản ánh tâm lý loài, là hoạt động bản năng, còn ý thức của con người là sự phả ánh TGKQ một cách năng động sáng tạo bởi não người- một tổ chức V/C được tôt chức cao- thông qua hoạt động thực tiễn của con người tức hoạt động xã hội, hoạt động lao động làm cải biến tự nhiên một cách có mục đích để phục vụ cho quá trình tồn tại và phát triển của mình. do đó nhạn định trên là sai vì động vật không có lao động và hoạt động xã hội
+ Sự ra đời của ý thức chủ yếu do hoạt động cải tạo thế giới khách quan thông qua quá trình lao động
**Câu 3: Nội dung của ý thức chính là nội dung của vật chất đã được ý thức hóa.Nhận định đó đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời:=>Đúng.Vì:
- Bởi vì:
+ Ý thức con người là sự phản ánh về hiện thực khách quan (thế giới vật chất).

+ Ý thức của con người phản ánh hiện thực khách quan,những ảo tưởng,tưởng tượng của con người cũng xuất phát từ thực tế Ăngghen nói rằng: ngay cả những ảo tưởng vẽ ra trong đầu óc con người, xét cho cùng đều là sự phản ánh hiện thực. Đúng vậy, Chỉ có điều sự phản ánh ấy là đúng hay sai, là chân thực hay tưởng tượng, là sự phản ánh trực tiếp hay gián tiếp, bằng cảm giác hay phán đoán, suy lý
+ Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan,đó là hình ảnh về thế giới khách quan bị thế giới khách quan quy định cả về nội dung cả về hình thức biểu hiện nhưng không còn y nguyên như thế giới khách quan
Theo chủ nghĩa Mác,”ý thức chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi trong đó”
+ Trong thực tế ý thức chúng ta không thể tự sinh ra chính bản thân nó. Ý thức của con người, từ ý thức thông thường cho tới ý thức khoa học; từ tâm lý tình cảm cho đến hệ tư tưởng; duy vật, duy tâm, hay tư tưởng tôn giáo…xét cho đến cùng đều là sự phản ánh hiện thực khách quan.
VD1: CN Mác-Lênin ra đời trước hết là do sự đòi hỏi của thực tiễn thời đại.
VD2: Tôn Giáo ra đời thỏa mãn nhu cầu đền bù hư ảo nỗi đau về thể xác và tình thần mà con người bế tắc
**Câu 4: Ý thức có vai trò quyết định vật chất.Nhận định đó đúng hay sai? Cho ví dụ?
Trả lời:=>Sai.Vì: theo CNDVBC
+ Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau vật chất là nguồn gốc của ý thức và quyết định ý thức
nó quyết định sự ra đời của YT theo nghĩa YT hình thành hoạt động đều do hoạt động thần kinh của bộ não sinh ra (não người là cơ quan vật chất của YT là kết quả tiến hóa lâu dài của tự nhiên)
+ Ý thức quyết
 
Gửi ý kiến