Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TRAC NGHIEM NGU PHAP

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tố Như
Ngày gửi: 10h:36' 15-07-2016
Dung lượng: 17.0 KB
Số lượt tải: 1251
Số lượt thích: 1 người (Hà Thành)
1. Passengers ___ smoke until the signs have been switched off.
A. mustn’t B. can’t C. needn’t D. mightn’t
2. There are a lot of tickets left, so you ___ pay for the tickets in advance.
A. mustn’t B. won’t C. shouldn’t D. don’t have to
3. You ___ put anything on the shelves until the glue has set hard.
A, couldn’t B. mustn’t C. don’t have to D. needn’t
4. You ___ wash the car. I just had it done yesterday.
A. mustn’t B. needn’t C. must D. may not
5. It’s a secret. You ___ let anyone know about it.
A. mustn’t B. needn’t C. mightn’t D. may not
6. Secondary school students nowadays ____ wear uniform.
A. have to B. need to C. should D. could
7. We _____ open the lion`s cage. It is contrary to Zoo regulations.
A. must B. mustn`t C. needn`t D. should
8. We _____ drive fast; we have plenty of time.
A. can`t B. needn`t C. mustn`t D. oughtn`t
9. You _____ clean the windows. The window-cleaner is coming.
A. don`t have B. must C. mustn`t D. needn`t
10. I _____ find my own way there. You _____ wait for me.
A. should / can`t B. have to / must C. can / needn`t D. might / mustn`t
11. When you have a small child in the house, you _____ leave small objects lying around. Such objects _____ be swallowed, causing serious injury or even death.
A. should / must B. mustn`t / can`t C. needn`t / may D. should not / might
12. I’m not sure. I ___ come a few minutes late.
A. may B. must C. mightn’t D. may not


1. Passengers ___ smoke until the signs have been switched off.
A. mustn’t B. can’t C. needn’t D. mightn’t
2. There are a lot of tickets left, so you ___ pay for the tickets in advance.
A. mustn’t B. won’t C. shouldn’t D. don’t have to
3. You ___ put anything on the shelves until the glue has set hard.
A, couldn’t B. mustn’t C. don’t have to D. needn’t
4. You ___ wash the car. I just had it done yesterday.
A. mustn’t B. needn’t C. must D. may not
5. It’s a secret. You ___ let anyone know about it.
A. mustn’t B. needn’t C. mightn’t D. may not
6. Secondary school students nowadays ____ wear uniform.
A. have to B. need to C. should D. could
7. We _____ open the lion`s cage. It is contrary to Zoo regulations.
A. must B. mustn`t C. needn`t D. should
8. We _____ drive fast; we have plenty of time.
A. can`t B. needn`t C. mustn`t D. oughtn`t
9. You _____ clean the windows. The window-cleaner is coming.
A. don`t have B. must C. mustn`t D. needn`t
10. I _____ find my own way there. You _____ wait for me.
A. should / can`t B. have to / must C. can / needn`t D. might / mustn`t
11. When you have a small child in the house, you _____ leave small objects lying around. Such objects _____ be swallowed, causing serious injury or even death.
A. should / must B. mustn`t / can`t C. needn`t / may D. should not / might
12. I’m not sure. I ___ come a few minutes late.
A. may B. must C. mightn’t D. may not
A. opinion B. objection C. expectation D. belief
A. future B. discover C. surrounding D. decision
A. comfortable B. common
 
Gửi ý kiến