Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bai tap ve trung điểm đoạn thẳng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Dieu Ly
Ngày gửi: 11h:42' 01-11-2016
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 1588
Số lượt thích: 1 người (Trần Văn Minh)
Trường THCS LÊ LỢI QUẬN HÀ ĐÔNG

Phiếu số 27 lớp 6C3 GV : Tô Diệu Ly : 0943153789 (2/11/2016)

I. Cơ bản
Bài 1:Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB , biết AM = 5cm . Tính độ dài đoạn thẳng MB
Bài 2:Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN , biết ON = 7cm . Tính độ dài đoạn thẳng MO
Bài 3:Vẽ đoạn thẳng AB = 18cm , có O là trung điểm của đoạn thẳng AB .Tính OA và OB
Bài 4:Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN , biết NM = 20cm . Tính MI và NI
Bài 5:Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB , biết AO = 5cm . Tính độ dài đoạn thẳng AB
Bài 6: Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB , biết AB = 12 cm . Tính MA, MB
Bài 7 : Lấy đoạn thẳng AB = 15cm . Trên đường thẳng xy lấy điểm O sao cho B là trung điểm của AO . Tính BO , AO
Bài 8 : Vẽ hai tia Ox, Oy đối nhau . Lấy A thuộc Ox , B thuộc Oy sao cho OA = OB . Điểm A là gì của đoạn thẳng AB .
Bài 9 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A , B C theo thứ tự ấy sao cho AB = BC .Điểm B là gì của đoạn thẳng AC ? cho AC = 24 cm tính BA , BC
Bài 10 : Vẽ hai tia Ox, Oy đối nhau . Lấy A thuộc Ox , B thuộc Oy sao cho OA = OB và AB = 50 cm
Bài 11 :Vẽ đoạn thẳng AB = 30 cm có điểm O là nằm giữa hai điểm A và B sao cho AB=2OA
CMR : AO = OB. 2) O là trung điểm của đoạn thẳng AB. 3) tính OA và OB
Bài 12 : Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B soa cho MA = ½ AB . Điểm M là gì của đoạn thẳng AB . Biết AB = 40 cm . Tính MA ,MB
Bài 13 : Vẽ đoạn thẳng AB và điểm I sao cho AI = ½ AB. Điểm I là gì của đoạn thẳng AB .Tính IA,IB Biết AB = 32 cm
Bài 14 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A , B C theo thứ tự ấy sao cho AB = 5cm, AC = 20 cm .Tính BC ? gọi O là trung điểm của đoạn BC. Tính OB , OC
Bài 15 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A , B C theo thứ tự ấy sao cho AB = 7cm, BC = 20 cm AC = 12cm .Trong ba điểm A,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Gọi M là trung điểm của AB . Tính MA.
Bài 16 : cho ba điểm A,B,C thuộc đường thẳng xy với AC = 8 cm , CB = 6 cm , AB = 14 cm . gọi M là trung điểm của BC . Tính MC
Bài 17 : lấy hai điểm M ,N trên đường thẳng xy sao cho MN = 8cm và O là trung điểm của đoạn thẳng MN .Lấy A thuộc xy sao cho NA = 4 cm và MA = 12 cm . trong ba điểm A,M,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Bài 18 : cho CD = 8 cm điểm O thuộc CD . gọi M là trung điểm của OC , N là trung điểm của DO . tính MN
Bài 19 : cho AB = 4 cm . gọi O là trung điểm của AB . trên tia OA lấy E , trên tia OB lấy F sao cho OE = OF = 3 cm . CTR O là trung điểm của EF và AE = BF
Bài 20 : cho điểm O thuộc đường thẳng xy . trên Ox lấy A sao cho OA = 10 cm . trên Oy lấy B sao cho OB = 12 cm . Gọi I là trung điểm của đoạn AB . Hỏi I nằm giữa A và O hay B và O

II. Dạng bài kiểm tra

Bài 1 : Cho C nằm giữa hai điểm điểm A và B điểm M nằm giữa hai điểm A và C điểm N nằm giữa hai điểm C và B
Tia CM trùng với tia nào ? tại sao ?
Tia CN trùng với tia nào ? tại sao ?
Giải thích tại sao C nằm giữa hai điểm M và N
Bài 2 : Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 8cm , OB = 12cm . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA, OB
điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? tại sao ? tính AB
điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không
điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng AM không ? tại sao ?
bài 3 : Trên tia Ax lấy lần lượt ba điểm B,C,D sao cho CD = 2BC = 4AB .Gọi I là trung điểm của đoạn BD
I
 
Gửi ý kiến