Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

PP GIẢI BÀI TẬP LƯỠNG TÍNH CỦA Al(OH)3-HAY-CÓ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Cúc
Ngày gửi: 20h:16' 29-12-2016
Dung lượng: 326.5 KB
Số lượt tải: 2651
Số lượt thích: 0 người
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LƯỠNG TÍNH của Al(OH)3

A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP
Khi cho OH- vào dd muối Al3+, có các p.ứ

Al3+ + 3OH- ( Al(OH)3( (1)
Al(OH)3 + OH- ( AlO2- + H2O (2)
Al3+ + 4OH- ( AlO2- + 2H2O (3) = (1)+(2) khi lượng Al(OH)3 ở (1) và (2) bằng nhau

DẠNG 1: Biết và . Xác định lượng Al(OH)3(
Nguyên tắc: Lập tỉ lệ T = 
Có các trường hợp:
T
Mối tương quan và 
Phản ứng xảy ra
Sản phẩm
Đặc Điểm
Số mol kết tủa


< 3
(1)
Chỉ có Al(OH)3(
OH- hết trước, Al3+ dư
n= 

=3
3<= 4 
(1)
Al(OH)3( max
OH- , Al3+ pư vừa đủ
n= n= 

3 < 4 
(1) (2)
Có cả Al(OH)3( và AlO2-
OH- hết, Al3+ hết
n=4 n-

4
4 
(3)
Chỉ có AlO2-, không có kết tủa
OH- dư
Không có kết tủa


DẠNG 2: Biết và . Xác định lượng OH-
Nguyên tắc: So sánh và 
* Nếu = chỉ xảy ra phản ứng (1) => = 3
* Nếu  : có hai trường hợp=> thường có 2 ĐS
(TH1: Chỉ xảy ra phản ứng (1) Al3+ dư=> ĐS 1: 
(TH2: Xảy ra hai phản ứng (1) và (2)=> ĐS 2: 
Chú ý: Nếu cho NaOH vào hh gồm ( muối Al3+ và axit H+ ) thì 


Bài toán mẫu. Cho V lit dung dịch NaOH 1 M vào dung dịch chứa 0,6 mol AlCl3 và 0,2 mol HCl thu được 39 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 1,2 B. 2,1 C. 1,9 D. 3,1
Dạng 3: Thêm dung dịch axit (H+) vào dung dịch aluminat Al(OH)4- (AlO2-)
a. Dung dịch aluminat Al(OH)4- (AlO2-):
Hiện tượng: Đầu tiên có kết tủa keo trắng Al(OH)3 xuất hiện. Khi lượng Al(OH)4- hết, lượng H+ dư hòa tan kết tủa:
Al(OH)4- + H+ Al(OH)3( + H2O hoặc AlO2- + H+ + H2O Al(OH)3( (4)
Al(OH)3 + 3H+ Al3+ + 3H2O (5)

Al(OH)4- + 4H+ Al3+ + 4H2O hoặc AlO2- + 4H+ Al3+ + 2H2O (6)

Đặt 

Al(OH)3 Al3+

1 4
Nhận xét:
- T = 1 => = : Lượng kết tủa cực đại, tính theo (4)
- T ( 4 => (: Lượng kết tủa cực tiểu, tính theo (6)
- T < 4 => < : Điều kiện có kết tủa.
Khi có kết tủa có thể có 2 giá trị khác nhau.
ĐS 1( giá trị nhỏ nhất) : 
ĐS 2( giá trị lớn nhất): 
Chú ý: Nếu cho HCl vào hh gồm ( muối NaAlO2 và bazơ OH- ) thì 


Bài toán mẫu. Cho V lit dung dịch HCl 1 M vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,5 M và NaAlO2 1,5M thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị cực đại của V là
A. 0,5 B. 1,2 C. 0,7 D. 0,3

Phương pháp dùng đồ thị
Dạng 1. Rót từ từ dung dịch kiềm đến dư vào dung dịch chứa a mol muối Al3+. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.
Số mol Al(OH)3Số mol OH-
x 3a y
 
Gửi ý kiến