Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Báo cáo tổng kết sinh hoạt chuyên đề

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chi bộ trường THCS Thuận Yên
Người gửi: Đặng Xuân Sơn
Ngày gửi: 08h:15' 03-01-2017
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ THUẬN YÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS Thuận Yên, ngày tháng 12 năm 2016
*
Số: -BC/CB

BÁO CÁO
tổng kết sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2016
“ Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và viên chức trong việc ngăn chặn bạo lực học đường ”.
--------------------------

- Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch số 36-KH/TU ngày 27/11/2007 của Ban Thường vụ Thị ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
- Căn cứ hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25/05/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng” và hướng dẫn số số 12-HD/BTCTU ngày 09/10/2008 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về “Trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”.
Căn cứ kế hoạch thực hiện sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2016.
Qua gần 01 năm triển khai thực hiện, chi bộ trường THCS Thuận Yên báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện trong thời gian qua như sau:
I- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
Trong năm chi bộ trường đã triển khai đầy đủ các văn bản của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Trong đó tập trung vào các kế hoạch của Thị ủy, Đảng ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng, nhất là hướng dẫn số số 12-HD/BTCTU ngày 09/10/2008 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về “Trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”. Trên cơ sở đó, chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2016 với nội dung “ Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và viên chức trong việc ngăn chặn bạo lực học đường ”.
Kế hoạch này đã được triển khai thực hiện đến từng đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ tháng 03.
Chi bộ đã thường xuyên triển khai, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và viên chức trong việc giáo dục đạo đức học sinh góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Trong đó, vai trò của giáo viên TPT Đội, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn là hết sức quan trọng. hằng tháng trong các phiên họp chi bộ, họp hội đồng sư phạm đều nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên và viên chức làm tốt công tác này.
2- Công tác triển khai thực hiện kế hoạch của chi bộ
Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng phải đưa nội dung “ngăn chặn bạo lực học đường” là một trong những giải pháp của nhà trường trong việc giáo dục đạo đức học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Việc phân công giáo viên chủ nhiệm đầu năm học cần lựa chọn giáo viên có nhiều kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt với phụ huynh, chịu khó tìm hiểu, nắm bắt từng đối tượng học sinh nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh cá biệt. Thực hiện tốt việc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường lớp. theo định kỳ để trao đổi giải pháp phối hợp giáo dục các em. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có kế hoạch liên hệ với phụ huynh học sinh mà bản thân được phân công phụ trách hay giảng dạy; chủ động thông báo tình hình của học sinh cho phụ huynh một cách kịp thời.
Kết quả thực hiện chuyên đề “ Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và viên chức trong việc ngăn chặn bạo lực học đường ” đã tác động mạnh mẽ đến tập thể, cá nhân trong đơn vị và thể hiện được tinh thần trách nhiệm trước xã hội về chức trách nhiệm vụ của mình. Ý thức duy trì tốt với phụ huynh học sinh, với địa phương trong việc giáo dục học sinh, việc ngăn chặn bạo lực học đường đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó kết quả hoạt động của chi bộ và hoạt động của nhà trường đã có sự chuyển biến rõ rệt.
Kết quả năm học 2015-2016, 100% các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó chỉ tiêu về đạo đức học sinh tăng cao (100% học sinh từ TB trở lên, khá tốt đạt 98,97%; không có học sinh bị xử lý kỉ luật, không có học sinh đánh nhau trong và ngoài nhà trường). Trường được
 
Gửi ý kiến