Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA TD 6 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Thi Minh Thu
Ngày gửi: 15h:56' 27-03-2017
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
A. Thông tin chung:
A. Thông tin chung:
1. Tên các trường
1.1 Trường cụm trưởng: Trường THCS Tân An
1.2. Các thành viên: Chu Thị Minh Thư - Trường THCS Tân An
Lự Văn Việt - Trường THCS Tân An
Phạm Thị Kim Thoa - Trường THCS Tân Thượng
Trần Minh Tuân - Trường THCS PTDTBT Sơn Thủy
Trần Danh Bình - Trường THCS PTDTBT Sơn Thủy

2. Đơn vị (Trường/Phòng GD&ĐT): Trường THCS Tân An/ Phòng GD&ĐT Văn Bàn
3. Môn học: Thể dục, Lớp: 9
4. Thông tin nhóm:
4.1. CBQL, giáo viên tham gia nhóm

STT
Họ và tên
Đơn vị
Điện thoại/email
Ghi chú

1
 Chu Thị Minh Thư
 Trường THCS Tân An
 0914673277
Nhóm trưởng

2
 Lự Văn Việt
 Trường THCS Tân An
 0973684123
 Thành viên

3
 Phạm Thị Kim Thoa
 Trường THCS Tân Thượng
 01662391361
 Thành viên

4
 Trần Minh Tuân
 Trường THCS PTDTBT Sơn Thủy
 01273127222
 Thành viên

5
Trần Danh Bình
Trường THCS PTDTBT Sơn Thủy
0912678543
Thành viên


B. Sản phẩm đưa lên "Trường học kết nối": Đề, hướng dẫn chấm, ma trận đề kiểm tra học kỳ Ilớp 6.
          

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
MA TRẬN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: - THỂ DỤC 6

Bài / Chủ đề
Nhận biết( Mô tả yêu cầu cần đạt )
Thông hiểu( Mô tả yêu cầu cần đạt )
Vận dụng ( Mô tả yêu cầu cần đạt )
Vận dụng cao ( Mô tả yêu cầu cần đạt )

1. Chuẩn kiến khức kĩ năng
HS nhận biết được khái niệm, thuật ngữ, tên bài, động tác
HS tự trình bày được cách thực hiện, nêu được những điểm cơ bản, mối liên hệ của bài tập, động tác, trò chơi( tuy còn một số thiếu sót)
HS tự trình bày/mô tả được tương đối dầy đủ về cách thực hiện, những yếu lĩnh cơ bản, nêu được mối liên hệ của bài tập, động tác, trò chơi vận động.
HS có thể nhận xét, tự nhận xét nhưng chưa đầy đủ về việc thực hiện Bài tập, động tác, trò chơi,vận động.
- HS bước đầu hướng dẫn được cho nhóm tập và nhận xét góp ý.
- HS nhận xét được đầy đủ, chính xác, giải thích yếu lĩnh kĩ thuật, cấu trúc bài tập, động tác, trò chơi vận động, chỉ ra sai thường mắc và cac hs sửa.
- HS hưỡng dẫn điều khiển cho nhóm tập, nhận xét góp ý và sửa sai.

2. Năng lực có thể hình thành thông qua chủ đề ( Thu nhận và sử dụng thông tin/sử dụng ngôn ngữ sử dụng môn học/phát hiện và giải quyết vấn đề...và sửa sai
- Vận dụng để tự tập hằng ngày


- HS thực hiện cơ bản đúng động tác/bài tập/trò chơi vận động.
- Tổ chức được nhóm tập luyện do GV phân công.
- HS bước đầu điều khiển, tham gia đấu tập,lập kế hoạch tự tập ở trong và ngoài nhà trường.
- HS bước đầu lựa chọn được một số bài tập hợp với khả năng
- HS chủ động thực hiện cơ bản đúng hoặc đúng động tác/bài tập/trò chơi vâng động.
- Tổ chức một cách chủ động nhóm tập luyện (do GV phận công hoặc chủ động đề xuất với GV)
- HS thường xuyên, chủ động tham gia đấu tập, lập kế hoạch tự tập ở trong và ngoài trường.
- HS thường xuyên lựa chọn một số bài tập hợp với khả năng.CÂU HỎI KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - THỂ DỤC 6( Học kì I )

Nhận biết
Câu 1: Em hãy cho biết tác dụng của thể dục thể thao đối với cơ thể?
Câu 3: Em có thường xuyên tập luyện thể dục thể thao ở nhà không? Hãy kể tên những nội dung mà em hay tập?
Thông hiểu:
Câu 4: Em hay cho biết trong học kì I chương trình thể dục 6 có mây chủ đề( nội dung)? Hãy nêu tên các chủ đề? Em thích nhất chủ đề nào?
Câu 5: Em hãy nêu các kỹ năng của phần ĐHĐN lớp 6 mà em đã học?
Câu 6: Em hãy nêu các bài tập bổ trợ cho chạy ngắn ở loáp 6 em đã được học?
Vân dung: ( GV cho HS bắt thăm thực hiện 2 trong 5 câu/bài tập
 
Gửi ý kiến