Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đỗ
Ngày gửi: 17h:36' 29-04-2017
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 464
Số lượt thích: 0 người

C©u 1(QID: 1. C©u hái ng¾n)
Quan sát sơ đồ mạch điện như hình dưới.
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện trong mạch.
B. Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn R.
C. Dòng điện chạy qua vật dẫn R theo chiều từ A đến B.
D. Các Phát biểu A, B và C đều đúng.
§¸p ¸n ®óng: D

C©u 2(QID: 2. C©u hái ng¾n)
Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?
A. Cường đinộ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
B. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
C. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn có độ lớn bằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
D. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn luôn gấp hai lần hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
§¸p ¸n ®óng: B

C©u 3(QID: 3. C©u hái ng¾n)
Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn thay đổi như thế nào? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. Không thay đổi
B. Giảm 3 lần
C. Tăng 3 lần
D. Không thể xác định chính xác được.
§¸p ¸n ®óng: C

C©u 4(QID: 4. C©u hái ng¾n)
Trên hình vẽ là một số đồ thị. Hãy cho biết đồ thị nào biểu diễn đúng mối liên hệ giữa cường độ dòng điện (I) chạy trong dây dẫn và hiệu điện thế (U) giữa hai đầu dây dẫn đó?A. a
B. b
C. c
D. d
§¸p ¸n ®óng: D

C©u 5(QID: 5. C©u hái ng¾n)
Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,6
A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Chọn các kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. I = 1,8A
B. I = 1,2A
C. I = 3,6A
D. Một kết quả khác.
§¸p ¸n ®óng: B

C©u 6(QID: 6. C©u hái ng¾n)
Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. 15V
B. 1,5V
C. 150V
D. Một kết quả khác
§¸p ¸n ®óng: A

C©u 7(QID: 7. C©u hái ng¾n)
Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.


Dựa vào đồ thị hãy cho biết thông tin nào dưới đây là sai?
A. Khi hiệu điện thế U = 30V thì cường độ dòng điện là 1,5A
B. Khi hiệu điện thế U = 60V thì cường độ dòng điện là 3A
C. Khi hiệu điện thế U = 15V thì cường độ dòng điện là 1A
D. Giá trị của hiệu điện thế U luôn gấp 20 lần so với giá trị của cường độ dòng điện
§¸p ¸n ®óng: C

C©u 8(QID: 8. C©u hái ng¾n)
Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 9V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 3V thì dòng điện qua dây dẫn khi đó có cường độ như thế nào? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. Cường độ dòng điện giảm đi 3 lần
B. Cường độ dòng điện tăng lên 3 lần
C. Cường độ dòng điện giảm đi 0,2A
D.
 
Gửi ý kiến